Stavba roku Plzeňského kraje 2015

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euDo třináctého ročníku veřejné soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 se přihlásilo celkem 28 stavebních děl, z nichž 11 se nachází na území města Plzně. Přehled všech přihlášených staveb včetně označení oceněných naleznete níže. O titul se ucházely 4 novostavby, 7 rekonstrukcí, 1 stavba pro bydlení, 5 dopravních a inženýrských staveb, 4 sportovních a volnočasových staveb a 7 veřejných prostranství.  V rámci Stavby roku Plzeňského kraje 2015 byla také potřetí udělena Cena veřejnosti.

Stavby na území města Plzně

Novostavby budov

 • Soukromý depozitář automobilů, Plzeň - Cena poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015
 • Rozšíření areálu - nová administrativní budova ZF Engineering Plzeň s.r.o. - Cena OHK Plzeňsko
 • Výstavba objektu pro projekt RICE - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015

Rekonstrukce budov

 • Plzeň - CULTURE STATION - Cena primátora města Plzně v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015

Stavby pro bydlení

 • Bytová nástavba U Zvonu v Plzni - střešní nástavba - Titul Stavba roku  Plzeňského kraje 2015 v kategorii stavby pro bydlení

Dopravní a inženýrské stavby

 • Rekonstrukce tramvajové trati Pražská - U Zvonu v Plzni - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015
 • Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni - II. etapa
 • Nadzemní heliport - HEMS, FN Plzeň - Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

 Sportovní a volnočasové stavby

 • Revitalizace toku průlehu Božkovského ostrova v Plzni

Veřejná prostranství (parky, náměstí, vsi)

 • Divadelní terasy - Úprava jihozápadní části Sadového okruhu historického jádra města Plzně / Okolí Divadla J.K.Tyla - Předprodej vstupenek - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015 a Čestné uznání poroty
 • Rekonstrukce komunikací Bolevec - Bolevecká náves v Plzni - část C, D

  

Stavby mimo území města Plzně

Novostavby budov

 • Environmentální centrum Krsy – Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii novostavby budov

Rekonstrukce budov

 • Rekonstrukce vily u nemocnice, Rokycany
 • Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015 a Čestné uznání poroty
 • Rekonstrukce MŠ Holýšov Město Holýšov - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015
 • Snížení energetické náročnosti ZŠ Plánická
 • Expozice lidové architektury v Chanovicích - rekonstrukce venkovské usedlosti Lužany čp. 35, v areálu chanovického skanzenu - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015
 • Centrum stavitelského dědictví v Plasích - památková obnova hospodářského dvora - Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii rekonstrukce budov

Dopravní a inženýrské stavby

 • II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, oprava povrchu - úsek „A"
 • Heřmanova Huť - příjezdová komunikace k areálu skláren

Sportovní a volnočasové stavby

 • Dům přírody Českého lesa - Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Sportovní a volnočasové stavby
 • Lesopark Martinská stěna, Dobřany - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015
 • Rekonstrukce loděnice na KČT v Přešticích

Veřejná prostranství (parky, náměstí, vsi)

 • Rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta v Bezdružicích - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015
 • Park u Rakováčku, Rokycany - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015 a Čestné uznání poroty
 • Obnova zeleně městského parku ve Stříbře (pozemek p.č. č. 1878/1 a 1946/1, k.ú. Stříbro)
 • Revitalizace centra - veřejné prostranství Spilka, Rokycany - nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2015
 • Cesty klášterem - stezky k poznání v Plasích - Cena hejtmana Plzeňského kraje

Fotogalerie