Stavba roku Plzeňského kraje 2013

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euDo jedenáctého ročníku veřejné soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2013 se přihlásilo celkem 28 stavebních děl, z nichž 13 se nachází na území města Plzně. Přehled všech přihlášených staveb včetně označení oceněných naleznete níže. O titul se ucházelo 7 novostaveb, 6 rekonstrukcí, 5 dopravních a inženýrských staveb, 6 sportovních a volnočasových staveb a 4 veřejná prostranství.  V rámci Stavby roku Plzeňského kraje 2013 byla také podruhé udělena Cena veřejnosti.

Stavby na území města Plzně

Novostavby budov

 • Bytové domy "U pramene", Kotíkovská ulice, Plzeň – nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013
 • Bytový dům Nová Valcha, Plzeň - Čestné uznání poroty a nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013
 • Energeticky "aktivní" dům Plzeň – Bolevec
 • Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje – Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
 • Palác EHRLICH, Šafaříkovy sady 7, Plzeň – nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013
 • Rodinný dům, Kostincova ulice, Plzeň – nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013

Rekonstrukce budov

 • Opravárenský a odstavný závod v areálu PZ Škoda
 • Revitalizace bytového domu Strážnická 22, 24, 26, Plzeň – Vinice
 • Techmania Science Center - rekonstrukce objektu č. 56 ASAP v areálu Škoda Plzeň pro zřízení Planetaria – Cena primátora města Plzně

Dopravní a inženýrské stavby

 • Lávka v Lochotínském parku – nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013
 • Rekonstrukce Perlové a Veleslavínovy ulice v Plzni

Sportovní a volnočasové stavby

 • Atletický stadion města Plzně, Plzeň – Skvrňany – Stavba roku Plzeňského kraje 2013 v kategorii sportovní a volnočasové stavby

Veřejná prostranství (parky, náměstí, vsi)

 • Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu

 

Stavby mimo území města Plzně


Novostavby budov

 • Rozšíření ubytovacích kapacit a sportovně relaxačního zařízení v Mýtě

Rekonstrukce budov

 • I. etapa projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích - památková obnova komplexu pivovaru Plasy, Plzeňský kraj – Cena hejtmana Plzeňského kraje
 • Muzeum Šumavy Sušice - přístavba, nástavba a stavební úpravy – Stavba roku Plzeňského kraje 2013 v kategorii rekonstrukce budov
 • Rekonstrukce a přístavba základní školy v Heřmanově Huti - rozšíření kapacity školy s vybudováním odborných učeben za účelem zvýšení efektivity výuky

Dopravní a inženýrské stavby

 • I/27 Červené Poříčí - most ev. č. 27-084 - Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví a nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013
 • III/180 26 Průtah Starý Plzenec, Radyňská ulice – rekonstrukce
 • Rybník Vožehák – nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013

Sportovní a volnočasové stavby

 • Víceúčelový datový převaděč "Na Vrchách" Břasy – Cena poroty
 • Dětské dopravní hřiště v Klatovech – nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013
 • Na kolečkách Konstantinolázeňskem - cyklostezka a trasa pro inline bruslení a pěší v k.ú. Konstantinovy Lázně, Nová Ves, Dolní Polžice a Čeliv
 • Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová in-line dráha a koupaliště
 • ZŠ Dýšina – SO.05 Víceúčelové hřiště, areál ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina, p.o., Školní ul. č.p 229, 330 02 Dýšina. Víceúčelové hřiště je realizováno na p.p.č. 405 a 408 v k.ú. Dýšina

Veřejná prostranství (parky, náměstí, vsi)

 • Obnova parku Ostrov Santos v Sušici – Cena veřejnosti a nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2013
 • Rekonstrukce návsi, Křic plac – zelená pro Chříč
 • Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro – Stavba roku Plzeňského kraje 2013 v kategorii veřejná prostranstvíFotogalerie