Stavba roku Plzeňského kraje 2016

Kontaktní informace

Ing. Kateřina Juríková

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: jurikova@plzen.euAž do 17. března mohou majitelé nemovitostí, investoři či architekti přihlásit stavby uvedené do provozu nebo zkolaudované v roce 2016 do čtrnáctého ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Novinkou letošního ročníku je sedmá kategorie – Průmyslové stavby.

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2016 pořádají Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Plzeňsko, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů. Záštitu nad soutěží převzali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor statutárního města Plzeň Martin Zrzavecký. O výsledcích soutěže rozhodne sedmičlenná odborná nezávislá porota.

Soutěžní kategorie:

  • Novostavby budov
  • Rekonstrukce budov
  • Stavby pro bydlení
  • Dopravní a inženýrské stavby
  • Průmyslové stavby
  • Sportovní a volnočasové stavby
  • Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)


Přihlášku do soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného stavebního díla, a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka. Kompletní dokumentaci je třeba doručit do sekretariátu soutěže na adresu DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o., Dominikánská 3, 301 00 Plzeň do 17. března 2017 do 15.00 hodin.

8335