Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Záznam z akce Vize pro veřejný prostor je dostupný on-line

Tři přizvaní odborníci spolu se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) vysvětlili…

Občané se zajímali o výsledky analýzy dopravy na Slovanech

Již po druhé se sešli občané a zástupci města Plzně a druhého městského obvodu nad výsledky…

Město Plzeň představí své vize pro veřejný prostor

Proč je veřejný prostor důležitý? A co s ním Plzeň plánuje? Vysvětlení se zájemci dozví na akci…

Město chystá druhé setkání s občany ke koncepčnímu řešení dopravy na Slovanech

Druhé setkání s občany na téma výsledků analýzy Koncepčního řešení dopravy na Slovanech chystá Útvar…

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy