Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

 • Přihlašujte novostavby na CENU HANUŠE ZÁPALA do 28. 2. 2018

  Primátor města Plzně vyhlašuje Cenu Hanuše Zápala za období 2014–2017. Novostavby postavené od ledna 2014 od prosince 2017 může bezplatně přihlašovat kdokoliv do 28. 2. 2018 vyplněním online formuláře nebo doručením podkladů na adresu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
   

 • Vyhlašujeme 3 výběrová řízení, přihlášky do 15. 2. 2018

  Útvar koncepce a rozvoje města Plzně vyhlašuje výběrová řízení na obsazení níže uvedených míst. Více informací v odkazech.

 1. Pracovník/pracovnice v úseku rozvoje města 
 2. Vedoucí ateliéru dopravy
 3. Pracovník/pracovnice v ateliéru dopravy       

 

 

 

 

 


Archiv aktualit

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Často používané odkazy