Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Plzeň bude mít nový plavecký bazén, vyhlásila architektonickou soutěž

Plzeň v prosinci vyhlásila architektonickou soutěž na nový plavecký bazén na Borských polích...

Vypořádání připomínek k Územní studii Plzeň - Valcha

Kompletní dokumentaci k Územní studii Plzeň - Valcha a vypořádání připomínek naleznete zde...…

Výstava Mobiliáře pro Plzeň na Palubě Hamburk potrvá do 15. ledna 2022

Nový mobiliář zastávek MHD pro Plzeň navrhli studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara...…

Vypořádání připomínek k Regeneraci sídliště Plzeň Bory

Kompletní dokumentaci k regeneraci sídliště Bory a vypořádání připomínek naleznete zde...

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy