Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Dotazník - Regenerace sídliště Litice

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 6 připravuje projekt regenerace…

Představení a veřejné projednání Územní studie Valcha

Ve čtvrtek 23. září 2021 od 17:30 hodin na TJ Sokol Valcha, představí zástupci Útvaru koncepce a rozvoje…

Stavba roku Plzeňského kraje 2020 zná své vítěze

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu z kategorie…

Projekt regenerace sídliště Plzeň-Bory ke zhlédnutí zde

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně společně s městským obvodem Plzeň 3 představil občanům…

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Karlovarská – Rondel

Více informací

Často používané odkazy