Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Aktuality

Změna provozu Technické knihovny

Technická knihovna bude uzavřená od 30.6.z důvodu nemoci do odvolání. V případě potřeby zastupitelnost…

Výstava: Proměny centra města Plzně

Výstava: Proměny centra města PlzněCentrum města a jeho vnímání se mění v průběhu dějin. Představa,…

Informace pro veřejnost po dobu nouzového stavu

Informace pro veřejnost po dobu nouzového stavuZ důvodu prevence šíření nemoci Covid 19 je stále omezen…

CzechInvest poskytuje podnikatelům ZDARMA poradenství v době pandemie koronaviru

Jak podnikat v době šíření koronaviru? Jaké finanční i nefinanční podpůrné nástroje Česká republika…

S přestavbou Rondelu se začne nejdříve po dokončení západního okruhu

Ve středu 26. února se na Roudné potkali zástupci města Plzně spolu s občany, aby jim představili…

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.


Další aktuality

Naše projekty

Územní plán

Více informací

Strategický plán

Více informací

Americká – Sirková

Více informací

Cukrovarská

Více informací

Světovar

Více informací

Často používané odkazy