ÚvodO násAktualityMěsto má aktualizovaný Plzeňský standard komunikací

Město má aktualizovaný Plzeňský standard komunikací

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euRada města Plzně schválila na svém jednání 15. února 2024 aktualizaci Plzeňského standardu komunikací (PSK), jenž od roku 2009 upravuje podmínky pro výstavbu dopravní infrastruktury v majetku Plzně a infrastruktury, kterou město následně přebírá do majetku.

Touto aktualizací byly upřesněny požadavky na návrh nových okružních křižovatek, upraveny a doplněny byly kapitoly týkající se světelné signalizace, kamerového systému, veřejného osvětlení a uličních vpustí. Dále byly upraveny podmínky pro manipulaci, výdej a ukládání materiálu na centrálním skladu Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) v Doubravecké ulici. Nově byla zařazena kapitola týkající se mostních objektů a opěrných zdí.

Standard vychází z platných právních předpisů, tedy vyhlášek, norem, technických podmínek. Ustanovení těchto předpisů v něm ale nejsou opakována, nýbrž spíše rozvíjena podle dosavadních zkušeností a potřeb rozvoje města.

Aktualizovaný PSK je uveřejněn na webu SVSMP na tomto odkazu https://svsmp.cz.

Editace textu: Monika Krausová

6572