Studie Chlum

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euOblíbený turistický vrch Chlum se promění

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, společně s plzeňským obvodem Doubravka, představil občanům budoucí podobu vrchu Chlum, a to prostřednictvím live streamu na Facebooku. Proměnou Chlumu i podobou plánované restaurace se detailně zabývá studie, kterou pro Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR) zpracoval plzeňský ateliér projectstudio8.

„Proměna Chlumu patří mezi naše priority. Chceme z Chlumu vytvořit nejen místo, které bude patřit mezi nejvyhledávanější v Plzni, ale bude vhodné i k zábavě a posezení s přáteli u dobrého jídla a plzeňského piva. Jsem proto moc rád, že jsme nyní mohli představit studii, která nás k tomuto cíli významně přibližuje,“ řekl starosta Městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup.

Dominantou vrcholu je 25 metrů vysoká rozhledna. Postavena byla s chatou Luďka Pika dřívějším Svazem československých dělnických turistů v roce 1926, do dnešní podoby dorostla o tři roky později. Zatímco chata byla i kvůli chybějící péči zbořena v roce 1999, rozhledna byla prohlášena za chráněnou kulturní památku, jejíž provoz v současnosti zajišťuje Klub českých turistů. Místostarosta obvodu Zdeněk Mádr připomněl, že Chlum je vedle Radyně a Krkavce jedním z významných symbolů okolí našeho města.

Zadavatelem studie řešení prostoru v okolí rozhledny Chlum je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Studie navrhuje úpravy okolí rozhledny, které zvyšují možnosti trávení volného času v lokalitě, a to nejen umístěním multifunkčního objektu, ale také doplněním mobiliáře, úpravou sítí cest a povrchů a zajištěním krajinářské koncepce včetně návrhu dosadeb či sadových úprav.

„Stavebním kamenem proměny Chlumu se stala územní studie Bukovec – Krajina, kterou jsme dokončili před dvěma lety. V rámci té jsme se čtvrtým městských obvodem identifikovali místa, která si zaslouží detailnější zpracování. Hlavním z nich je přirozeně vrchol Chlumu a okolí rozhledny. K realizaci projektu je nutná majetková příprava, částečná úprava územního plánu v daném místě a změna funkce lesa z hospodářského na rekreační,“ popsal Jaroslav Holler, vedoucí úseku veřejného prostoru a životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Nová podoba okolí Chlumu včetně restaurace vznikla pod hlavičkou plzeňského ateliéru projektstudio8. Jejími autory jsou Ondřej Janout, architekti Aleš Kubalík (ateliér Sporadical) a Bohuslav Strejc a Lucie Tlustá z Národního památkového ústavu.

„Objekt ve tvaru písmene L nám vymezuje prostor okolí rozhledny. Svou zadní částí je dům situován zády k lesu, přední částí pak otevírá prostor, který chceme, aby byl využíván. Jedná se o bezprostřední okolí rozhledny a prostor lesoparku a posezení pod stromy. Součástí objektu je restaurace, turistický přístřešek, sociální zařízení a altán,“ uvedl Ondřej Janout.

„Rozhledna zůstává v lapidární geometrii těžištěm a nový objekt podporuje její význam. Za hlavní prostor považujeme zahradní restauraci a komunitní sál, který věříme, že bude sloužit k mnoha aktivitám, od skautských setkání až po různé slavnosti. Oba prostory jsou směrovány k rozhledně a místu dávají novou energii,“ dodává architekt Aleš Kubalík.

Stavební investici autoři studie odhadují na 16 až 17 milionů korun, s infrastrukturou pak na zhruba 25 milionů bez DPH. Termín úprav a realizaci samotné stavby nového objektu v současné chvíli nelze specifikovat, skutečností by se mohly stát v horizontu několika let.

 

      

5041