Hrádecký potok

Kontaktní informace

Mgr. Kateřina Zachová

Ateliér životního prostředí

tel. :+420 378 035 005
e-mail: zachovak@plzen.euProzatím nevyužitá plocha luční nivy Hrádeckého potoka se může dočkat lepšího využití. Základní podmínkou pro další investice je odtrubnění tohoto přítoku Berounky, které by umožnilo výraznou proměnu jeho bezprostředního okolí. Možnosti úprav potoka, parkové úpravy a umístění hřišť a sportovišť prověřil tým vodohospodářů, krajinářů a architektů, kteří studii proveditelnosti revitalizace Hrádeckého potoka. Tato studie byla představena veřejnosti  na jaře 2022  zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a městského obvodu Plzeň 4 a u obyvatel se setkala s pozitivními reakcemi.

Hrádecký potok protéká, byť ukryt v potrubí pod zemí, významnou částí Červeného Hrádku. Niva Hrádeckého potoka včetně vodoteče je „významným krajinným prvkem“ dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Právě odtrubnění potoka navrhují jako nejlepší postup autoři studie. Počítají tak s obnovením dlouhodobě udržitelné podoby přírodní potoční krajiny v městském prostoru. Studie prověřuje velké území a upozorňuje na nutnost spolupráce se soukromými vlastníky, případně i nutnost výkupu pozemků. Pojetí většího území bylo nezbytné pro dobré řešení samotného toku i jeho souvislostí, třeba návazností přítoků i okolních cest. Aby bylo možné úpravy realizovat co nejdříve, je návrh rozdělen do tří etap, včetně pilotního úseku, který přináší nejvíce zlepšení a má nejvíce předpokladů pro realizaci. Značnou část úprav by měly pokrýt dotace. Termín případné realizace v tuto chvíli nelze odhadnout. Navržené úpravy splňují požadavky tzv. modro-zelené infrastruktury. Propojují dobré nakládání s vodou spolu s funkcí výsadeb a parkových úprav a přispívají tak k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění mikroklimatu. V rámci městského mobiliáře návrh počítá s lavičkami, stoly, pergolami a konstrukcemi pro přistínění a pnoucí rostliny, odpadkovými koši, osvětlením a herními prvky pro děti.5562

Dokumenty ke stažení

B1 Situace úsek 1(pdf, 544,61 kB)
B2 Situace úsek 2(pdf, 811,19 kB)
B3 Situace úsek 3(pdf, 796,96 kB)
B8 M3 Situace zonace(pdf, 1,06 MB)
B9 M4 Situace ZMI(pdf, 2,39 MB)
B11 M6 Situace zona 3(pdf, 1,39 MB)
Nadhled fotografie(jpg, 16,54 MB)
Pohled pyramida(jpg, 19,18 MB)