ÚvodŽivotní prostředíProjektyCentrální nábřeží Mže

Centrální nábřeží Mže

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euŘešené území se nachází na levém břehu řeky Mže. Zájmové území představuje důležitý úsek nábřežních prostorů v systému veřejných prostranství. Prostor vytváří předěl mezi centrální částí Plzně a zastavěným územím Roudné. Zároveň se jedná o významnou spojnici navazujících ploch krajinného zázemí – západní a východní nivy řeky Mže. Autorem studie je zpracovatelský tým: Ateliér k světu., Rehwaldt Landscape Architects a VRV a.s.

Studie navrhuje komplexní revitalizaci tohoto celoměstsky významného prostoru. Spojuje krajinářský návrh poříčního parku a navazujících veřejných prostranství. Podstatnou složkou návrhu je vodohospodářské řešení částečné renaturalizace vodního toku a protipovodňové opatření, které je integrováno do veřejného prostranství.

Koncept návrhu je postaven na systému liniových cest, veřejných ploch a bodových aktivit. Linie tvoří hlavní páteř území, každá z nich má svoji funkci. Městská cesta lemovaná uličním stromořadím volně kopíruje okraj zástavby. Tvoří hranici mezi rušným městem a klidnou náplavkou. Skrze městskou linii je vedena cyklostezka. Valová linie funguje především jako protipovodňová bariéra a zároveň je nejpřímější vycházkovou cestou. Břehová cesta přímo navazuje na řeku a je nejklidnější trasou pro průchod nábřežím, umožňuje návštěvníkům přímý kontakt s přírodou. Mezo cesta je spojnicí mezi všemi liniemi a usnadňuje průchod územím. Na linie se vážou veřejné plochy, které jsou jasně určené typem povrchu. Zpevněné plochy mají městský charakter a slouží k aktivnímu využívání – např. ke sportu. Nezpevněné travnaté a parkové plochy jsou určeny ke klidovějším činnostem – posezení, procházkám a odpočinku. Součástí území jsou i vodní plochy, které se zapojují do veřejného prostoru a vybízí k využívání. V samém centru nábřeží je umístěna oblouková platforma s kavárnou a dětským hřištěm. Poloha kavárny je určená jednou z architektonických hodnot území – výhledem na věž katedrály sv. Bartoloměje. Kavárna a venkovní posezení je orientováno přímo na osu průhledu Dominikánskou ulicí. Pod platformou v břehové části je umístěno sedací schodiště, na které navazuje plovoucí molo. Levostranný přítok Mže „Lochotínský potok“ je uvažován jako významný prvek modro-zelené infrastruktury. V návrhu této studie je koryto potoka formováno v souladu s přírodním charakterem prostoru. Odstraněním stávající zdi bývalé „Kvasničkárny“ a rozšířením prostoru na levém břehu potoka vznikne velkorysý prostor přirozeně se svažující potoční nivy. Na horní hraně koryta je vedena nábřežní promenáda s cyklostezkou a uličním stromořadím.
Studie byla zpracována v souladu s požadavky stanovenými v Koncepci městských břehů (ÚKRMP, 08/2021), a taktéž na základě požadavku ÚS Plzeň, Karlovarská (ÚKRMP, 03/2021) zajistit pro nábřežní prostory podrobnou studii (STS) – komplexní architektonický, krajinářský a vodohospodářský návrh.

Vizualizace (Ateliér k světu.)

5524

Dokumenty ke stažení

A CNM Portfolio(pdf, 70,91 MB)
C.4 Dopravní situace(pdf, 280,77 kB)