ÚvodŽivotní prostředíKoncepce odtokových poměrů města Plzně

Koncepce odtokových poměrů města Plzně

Kontaktní informace

Tomáš Martinec

ateliér technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 010
e-mail: martinec@plzen.euMěsto Plzeň pořídilo za finanční pomoci fondů EU strategický dokument - Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně, jehož cílem je zpracování koncepčního přístupu k řešení nakládání se srážkovými vodami pro celé území města s přesahem na povodí 4. řádu. Tato koncepce je provázaná s již zpracovaným Generelem odvodnění města Plzně a v budoucnu na ni bude navazovat podrobnější rozpracování Technicko-ekonomického vyhodnocení. Celek tak bude tvořit Koncepci hospodaření s vodou města Plzně a bude v souladu s Adaptační strategií města, kraje i ČR.

Naším společným cílem v následujících letech bude podle nového vodohospodářského trendu a současné legislativy město lépe ochránit před přívalovými srážkami a před obdobími sucha. Jedná se o změnu režimu odvádění srážkové vody oproti konvenčnímu způsobu odvodnění, jež je podstatou současného systému.

Zpracovaný dokument nastavuje rámec nakládání se srážkovými vodami na území města v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Aktuální databázi projektů modrozelené infrastruktury naleznete zde.

                                                             Bolevecká rybniční soustava (ilustrační foto)

4384

Dokumenty ke stažení

Návrhová část(pdf, 8,14 MB)
Popis zástavby(pdf, 481,78 kB)