ÚvodRozvoj městaRestaurační předzahrádky

Restaurační předzahrádky

Kontaktní informace

Ing. arch. Jaroslav Holler

Vedoucí úseku veřejného prostoru I

tel. :+420 378 035 031
e-mail: holler@plzen.euRestaurační předzahrádky mají pozitivní vliv na oživení veřejného prostoru města. Proto se město Plzeň snaží podporovat jejich vznik. Díky tomu se počet předzahrádek v centrální oblasti v posledních letech velmi zvýšil. Zároveň je ale nutné stanovit základních pravidla pro umisťování a posuzování jejich estetické kvality. Za tímto účelem vznikl v roce 2012 dokument Vzhled a umístění restauračních předzahrádek v centru města Plzně (odkaz pro stáhnutí stávajícího dokumentu – viz příloha).

Oblíbenost a rozšiřování tohoto fenoménu provází i stavební vývoj předzahrádek. Vedle prostorově skromných a esteticky přiměřených předzahrádek ve městě vznikají i rozměrově předimenzované předzahrádky na podestách, s ohrazením, někdy i se zastřešením a s reklamními prvky. Takové předzahrádky jsou bariérou ve veřejném prostoru a degradují jej. Zároveň omezují běžný pohyb na komunikacích, brání výhledu a jsou rušivé zejména v prostředí MPR.

V důsledku všech těchto potřeb připravujeme nový dokument Manuál restauračních předzahrádek. Ten poradí provozovatelům restaurací, jak umístit a zařídit kvalitní předzahrádku do veřejného prostoru a zároveň bude sloužit úředníkům jako podklad při rozhodování, kterou předzahrádku schválit. Manuál vzniká ve spolupráci s OPP MMP a bude platit pro centrální oblast města Plzně.
 

9023

Dokumenty ke stažení