Úvodní stránka Rozvoj města Program regenerace historického jádra

Program regenerace historického jádra

Kontaktní informace

Ing. Stanislava Maronová MBA

vedoucí ekonomického úseku a koordinace stanovisek

tel. :+420 378 035 019
e-mail: maronova@plzen.euDokument Program regenerace historického jádra města Plzně 2021 – 2030 shromažďuje základní data, formuluje požadavky a stanovuje postupné kroky pro záchranu a obnovu historického jádra s cílem dosáhnout pro některé z akcí státní finanční podpory ve smyslu Usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25. března 1992 k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky.

Navazuje na původní Program regenerace Městské památkové rezervace historického jádra města Plzně z roku 1996, který byl tvořen s výhledem do roku 2004 a následně byl dvakrát aktualizován. První aktualizace se týkala období 2004 – 2010 a druhá pak období 2011 – 2019.

Tento dokument je tedy znovu základní dokument, v němž jsou zahrnuty všechny objekty a prostranství v historickém jádru města, obsahuje aktuální data o majetkových vztazích a vyhodnocení stavebně technického stavu a pojmenování žádoucích prací vedoucích k jejich úplné rehabilitaci a revitalizaci.

Dokument je rozdělený na textovou a grafickou část, obsahuje nezbytné přehledové tabulky objektů a veřejných prostranství a současně karty objektů, kde byl proveden terénní průzkum. Průzkum proběhl v objektech, které jsou ve správě města a v soukromých objektech, kde jej majitelé umožnili.

Dokument je koncipován jako seznam nemovitostí s co nejpřesnějším popisem stavu ke konkrétnímu datu. Nejedná se tedy o návrh konkrétních kroků vedoucích k revitalizaci jednotlivých objektů, ale jedná se o otevřený dokument, jehož jednotlivé části se v průběhu času budou upravovat a aktualizovat, tak jak se i při plnění Programu bude měnit stav hodnocených částí.

 

Dokument Program regenerace historického jádra města Plzně 2021 – 2030 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 471 ze dne 14. 12. 2020.

 

 

Soubory ke stažení:

Program regenerace historického jádra 2021 - 2030 (pdf, 60,22 MB)