ÚvodO násAktualityVýstava Mobiliáře pro Plzeň na Palubě Hamburk potrvá do 15. ledna 2022

Výstava Mobiliáře pro Plzeň na Palubě Hamburk potrvá do 15. ledna 2022

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euStudenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni navrhli pro Plzeň, jak by mohl vypadat v budoucnu její mobiliář zastávek městské hromadné dopravy. Nejlepší výstupy studentských vizí jsou až do 15. ledna 2022 k vidění na výstavě Mobiliář pro Plzeň, kterou připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava byla komorně, vzhledem k aktuálním epidemickým nařízením, zahájena v úterý 7. prosince.

„Plzeň v současnosti pracuje na novém koncepčním přístupu k pořizování a umisťování mobiliáře. V této souvislosti se návrh nové podoby městského mobiliáře stal předmětem studentské soutěže pořádané ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Jsem rád, že studenti naší krajské metropole pracují na reálných potřebách města, ve kterém se rozhodli studovat,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Foto: FDULS ZČU v Plzni

Foto: FDULS ZČU v Plzni

 „Cílem soutěže bylo navrhnout jednotnou podobu mobiliáře zastávek městské hromadné dopravy tak, aby bylo možné takový mobiliář uplatňovat univerzálně v rámci budování nových zastávek i obnovy stávajících,“ zdůraznil za Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Jaroslav Holler.
„Pro Plzeň je výstup soutěže hodnotný z mnoha důvodů. Kromě konkrétních návrhů je stěžejním přínosem celé soutěže propojení studentů s praxí, čímž získají reálné představy o možnostech uplatnění po ukončení studií. Soutěž je dokladem toho, že se daří prohlubovat vztahy mezi studenty Západočeské univerzity a městem Plzní,“ doplnila Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Foto: FDULS ZČU v Plzni

Foto: FDULS ZČU v Plzni

Do projektu bylo v rámci letního semestru 2021 zapojeno celkem 44 studentů z ateliérů Průmyslového designu, Produktového designu a Interiérového designu z různých ročníků bakalářského a magisterského studia, kteří na designových návrzích pracovali pod vedením svých pedagogů. Studentská soutěž byla rozdělena do dvou kol a byla hodnocena odbornou porotou a technickými experty, kteří se podíleli i na přípravě zadání. „To, že se nám podařilo v průběhu realizace celé soutěže zapojit formou konzultací odborníky na design, veřejný prostor a dopravu, bylo zcela jedinečné. Studenti tak měli možnost rozvíjet své vize na základě informací a zkušeností z praxe, což podpořilo kvalitu jejich designérské práce,“ doplnil Tomáš Chochole, proděkan pro projekty a rozvoj Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Foto: FDULS ZČU v Plzni

Foto: FDULS ZČU v Plzni

Prvky mobiliáře použité na zastávkách, které se běžně vyskytují i v jiných částech veřejného prostoru, měly být navrženy tak, aby mohly být použity i mimo zastávky (v parcích, ulicích apod.). Řešený mobiliář tedy zahrnuje zastávkový přístřešek, označník, panely pro dopravní informace a případnou reklamu, lavičku, odpadkový koš a zábradlí. Hlavními posuzovanými požadavky byly kvalitní materiál a technický detail, vysoká odolnost, jednoduchá konstrukce, snadná obsluha a údržba, příznivá pořizovací cena, modulovost a variabilita, estetická příbuznost prvků a jednotný vizuální styl, soudobý, spíše nenápadný, vzhled s možností použití v různých městských prostředích (centrum, sídliště, park). Odborná porota organizátorům soutěže doporučila tři nejlepší studentské práce. Jedná se o návrhy studentů Daniela Skotáka, který se umístil na prvním místě, Kryštofa Píši na druhém a na místě třetím to byl návrh Markéty Blažkové.

Foto: FDULS ZČU v Plzni

Foto: FDULS ZČU v Plzni

 

2354