ÚvodO násAktualityVypořádání připomínek k Územní studii Plzeň - Valcha

Vypořádání připomínek k Územní studii Plzeň - Valcha

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euO novém návrhu řešení Územní studie na Valše přišlo ve čtvrtek 23. září 2021 diskutovat 70 místních obyvatel. V tělocvičně TJ Sokol Valcha seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a zástupci Městského obvodu Plzeň 3 občany s navrženými úpravami pro obnovu a rozvoj území na Valše.

Během více než dvouhodinového setkání se hovořilo o plánech na zvýšení kapacity parkování, o péči o veřejná prostranství, možnostech zadržování dešťové vody v krajině a její odvádění do Lučního potoka a v neposlední řadě o rozšíření a propojení cyklostezek s Plzní. Kromě detailních informací o proměně dané lokality se účastníci setkání mohli seznámit s řadou vizualizací.

Děkujeme Vám za Vaše podněty a připomínky, které byly vyhodnoceny a řada z nich byla zapracována do studie. Kompletní územní studie Plzeň – Valcha, včetně připomínek, byla projednána a odsouhlasena dne 15. 12. 2021 Radou městského obvodu Plzeň 3. K projednání Radou města Plzně bude Územní studie Plzeň - Valcha předložena začátkem roku 2022.

Vypořádání připomínek a kompletní zpracovanou dokumentaci k Územní studii Plzeň - Valcha naleznete ve spodní části této stránky.

Budova TJ Sokol Valcha

6370

Dokumenty ke stažení