ÚvodO násAktualityV Plzni začala stavba městského okruhu v úseku Křimická – Karlovarská

V Plzni začala stavba městského okruhu v úseku Křimická – Karlovarská

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euMěstský okruh Křimická – Karlovarská:

Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská propojí silnici II/605 (Křimická – Chebská) a silnici I/20 (Karlovarská). Naváže na předcházející, již zrealizovanou, část ještě před Křimickou (Chebskou ulicí). Křížení bude řešeno mimoúrovňově. Tato část okruhu začíná mostem přes silnici II/605.

Most je navržen jako třípólový o délce 50 metrů. Za tímto křížením okruh nastupuje na estakádu, kterou je překonána ulice Plzeňská, údolní niva řeky Mže, vlastní řeka Mže a silnice III/18050 Plzeň – Radčice. Délka estakády je 1,2 kilometru a překoná celé záplavové území v údolí řeky Mže až k ulici V Radčicích.

Za Radčickou ulicí okruh pokračuje v zářezu terénu a jsou zde vytvořeny oboustranné zálivy pro hromadnou dopravu s pěším napojením směrem k Radčicím i K Zámečku. Dále okruh podchází biokoridor v kilometru 4,3 a pokračuje ke křižovatce Sylvánský vrch, kde je deltovitou mimoúrovňovou křižovatkou napojena tzv. jižní větev městského okruhu. Samostatnou obslužnou komunikací se napojují též Radčice.

Sídliště Vinice – Sylván bude na okruh napojeno větví v délce 1,4 km, která vyústí do okružní křižovatky v ulici Na Chmelnicích. Za křižovatkou Sylvánský vrch podchází okruh v kilometru 4,7 druhý koridor a smíšenou pěší a cyklistickou stezku. Dále podchází pěší a cyklistickou stezku v kilometru 5,2 a v kilometru 5,5 umožňuje výhledové napojení možných průmyslových areálů předpokládaných v této oblasti.

Na silnici I/20 Karlovarská je okruh napojen nově zřizovanou okružní křižovatkou umístěnou v blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a zimního stadionu Košutka. Z této křižovatky je dále napojena Studentská ulice, původní Karlovarská ulice a další areály, které by měly vzniknout v blízkosti.

V části mezi napojením tzv. jižní větve a ulicí Karlovarskou je součástí tohoto projektu zřízení smíšených cyklistických a pěších stezek. Více informací naleznete zde.

3080