ÚvodO násAktualityÚpravy areálu bývalého minigolfu - Manětínská 30

Úpravy areálu bývalého minigolfu - Manětínská 30

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euPříprava obnovy vnitrobloku Manětínská - Rabštejnská postoupila do další fáze. Na základě podnětů a připomínek občanů ze společného plánovacího setkání byl zpracován návrh architektonické studie.

Dne 12. listopadu od 17 hod proběhne představení architektonické studie na druhém setkání s občany. Setkání s občany se bude konat ve školní jídelně 4. ZŠ Kralovická 12. Po představení studie architektem bude následovat moderovaná diskuse.

Architektonická studie řeší prostor vnitrobloku, který náleží k domům ulic Manětínská č. p. 67 – 79, Rabštejnská č. p. 5 – 1, 38 a Kralovická 45, 47, 49. V současné době zde funguje hojně navštěvovaný bar V Jamce s vnitřním i venkovním posezením. Býval zde i areál minigolfu. Vybavení minigolfu nicméně již dožilo a bylo nutné ho demontovat, samotný objekt občerstvení také potřebuje rekonstrukci. Vybavení prostranství doplňuje asfaltové sportovní hřiště a zeleň. S ohledem na to, že místo je využíváno zejména obyvateli okolních domů, je cílem vedení Městského obvodu Plzeň 1, aby naplánované úpravy odpovídaly jejich potřebám a aby po úpravě sloužilo místo obyvatelům pro odpočinek relaxaci i sportovní či společenské aktivity. V červnu letošního roku proto proběhlo první setkání občanů okolních ulic se zpracovatelem studie rekonstrukce. Při setkání se diskuse zaměřila nejen na potřebu úprav a doplnění zeleně, úpravy asfaltového hřiště a doplnění laviček, ale i na úpravy objektu restaurace V Jamce. V průběhu letních měsíců zpracovávalo architektonické studio Sporadical studii rekonstrukce a v současné době je její návrh připraven k představení veřejnosti. 

12. listopadu od 17:00 mohou obyvatelé přijít do školní jídelny 4. základní školy (Kralovická 12) na veřejné představení architektonického návrhu, seznámit se s navrhovanými úpravami a diskutovat o nich s autorem a se zástupci městského obvodu Plzeň 1. Následně bude probíhat zpracování dokumentace potřebné pro povolení realizace stavby a samotná obnova by mohla být zahájena v roce 2021, příp. 2022. Veřejné setkání k obnově vnitrobloku pořádá Městský obvod Plzeň 1 společně s Centrem pro komunitní práci.

Fáze projektu a časový harmonogram

 1. Plánovací setkání k obnově vnitrobloku Manětínská - proběhlo 18. 6. 2019
  Účelem tohoto setkání bylo oslovit obyvatele okolních bytových domů a uživatele předmětného areálu a zjistit jejich názory a náměty na podobu a využití areálu. Setkání se zúčastnili zástupci MO Plzeň 1 a architekt Aleš Kubalík, který získané podněty do architektonického návrhu zapracoval.
 2. Předání architektonického návrhu - 09/2019
  Architekt předal zpracovaný architektonický návrh včetně vizualizace.
 3. Zveřejnění architektonického návrhu - 10/2019
  Na fb profilu a webových stránkách městského obvodu Plzeň 1 byl architektonický návrh zveřejněn, aby se obyvatelé mohli s návrhem předběžně seznámit.
 4. Veřejné projednání architektonického návrhu - 12. 11. 2019
  Dne 12. listopadu od 17:00 hodin mohou obyvatelé přijít do školní jídelny 4. základní školy (Kralovická 12) na veřejné představení architektonického návrhu, seznámit se s navrhovanými úpravami a diskutovat o nich s autorem a se zástupci městského obvodu Plzeň 1.
 5. Dopracování finální verze studie včetně vizualizace - 01/2020
  Finální verze studie bude architektem předána v 01/2020.
 6. Projektová příprava a realizace -  2020 – 2022 
  Následně bude probíhat zpracování dokumentace potřebné pro povolení realizace stavby, samotná obnova by mohla být zahájena v roce 2021, příp. 2022.


7142