ÚvodO násAktualityPřed OC Centrum na Doubravce je k vidění venkovní výstava Voda spojuje, aneb bez vody to nejde

Před OC Centrum na Doubravce je k vidění venkovní výstava Voda spojuje, aneb bez vody to nejde

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euPřed OC Centrum je až do 18. října k vidění putovní výstava „Voda spojuje, aneb bez vody to nejde“, kterou připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP). Výstava ukazuje důležitost vody nejen v krajině, ale i ve městě. Na tematických panelech nechybí ani Lobezský park.

 

Výstava věcně vysvětluje, co si představit pod pojmem modrozelená infrastruktura, která má za úkol snižovat negativní dopady na změnu klimatu. Projekty, které byly realizovány v kraji i dalších českých městech, představuje hned na několika panelech.

„S ohledem na probíhající změnu klimatu se v posledních letech potýkáme s jiným rozložením srážek, které přicházejí méně často, ale o to s větší intenzitou. Nejen na základě těchto okolností hledáme řešení, jak s vodou ve městě zacházet,“ vysvětlila ředitelka ÚKRMP Irena Vostracká.

V zastavěných částech měst mohou také vznikat tzv. tepelné ostrovy, které nejsou pro pobyt a trávení volného času příjemné. Je proto nutné věnovat zvýšenou péči jak hospodaření s dešťovou vodou, tak zeleni ve městě ve všech jejích podobách. Tento proces nazýváme modro zelenou infrastrukturou neboli budování sítě prvků zeleně a vody, které zpříjemní a zlepší život v aglomeracích.

Plzeň se touto problematikou zabývá již dlouhodobě a výsledkem jsou například již realizované zelené střechy, propustná parkoviště a zelené fasády. Dalším krokem města správným směrem v hospodaření s vodou bylo schválení dokumentu Koncepce odtokových poměrů v listopadu 2020.

„Jsem rád, že se dokument povedlo schválit. Koncepce je prvním krokem ke zlepšení přirozeného koloběhu vody ve městě i v jeho bezprostředním okolí. Musíme zodpovědně reagovat na probíhající klimatickou změnu a zajistit obyvatelné a zdravé podmínky pro stále rostoucí počet obyvatel města. Klíčem je hospodaření s vodou,“ uvedl Jaroslav Holler, vedoucí ateliéru veřejného prostoru ÚKRMP.

„Město Plzeň se dlouhodobě staví zodpovědně k životnímu prostředí a snaží se vytvářet co nejlepší podmínky pro život obyvatel. Doufám, že tato výstava bude inspirací, jak přispět ke zkvalitňování prostředí, ve kterém žijeme a trávíme volný čas,“ dodala ředitelka Irena Vostracká.

 

 

1434