ÚvodO násAktualityPlzeň seznámí veřejnost s technickou studií k přestavbě Rondelu

Plzeň seznámí veřejnost s technickou studií k přestavbě Rondelu

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euMěsto Plzeň seznámí veřejnost s tím, kam pokročily přípravy přestavby křižovatky Rondel–Karlovarská. Setkání se uskuteční ve středu 26. února od 17 hodin v Saloonu na Roudné. Zazní na něm detailnější informace než při prvním setkání v červnu loňského roku.

Město slíbilo občanům, že jakmile bude zpracována podrobnější technická studie, přijde jim ji Útvar koncepce a rozvoje města Plzně opět představit. Tentokrát se zástupci útvaru i vedení města s lidmi potkají nedaleko místa, kterého se přestavba bude týkat.

Vizualizace návrhu přestavby

Vizualizace návrhu přestavby

„V červnu loňského roku jsme představili základní koncept toho, jak bude křižovatka po přestavbě vypadat. Nyní jdeme za občany s detailnějšími informacemi, které se týkají technického postupu při realizaci přestavby,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Navržená varianta počítá s tím, že současný kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici nahradí úrovňová křižovatka. S úpravami se začne nejdříve po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, tedy za zhruba čtyři roky.

Vizualizace návrhu přestavby

K nutnosti přestavby Rondelu vedla řada důvodů. „Patří mezi ně špatný technický stav mostů a vozovek, které je nutné nahradit. Současně se pro město Plzeň naskytla jedinečná šance podpořit vznik kvalitní zástavby a veřejných prostranství v území kolem Rondelu a propojit tak centrum města se Severním Předměstím, které jsou v současné podobě odděleny právě Rondelem. Nové řešení zajišťuje lepší uspořádání zástavby a lepší dopravní obslužnost nové městské čtvrti, a to včetně lepší dostupnosti tramvajové dopravy,“ přiblížila Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

V současné době se v lokalitě nachází více než kilometrový úsek tramvajové trati bez zastávky, kterou je potřeba doplnit jak pro stávající obyvatele Roudné, tak pro návštěvníky blízkého obchodního centra a rovněž pro budoucí zástavbu. „Město tímto postupem příkladně naplňuje jeho dlouhodobou koncepci, a to vytvářet nejlepší možné podmínky pro vznik nové kvalitní zástavby a veřejného prostoru v již zastavěných částech města, neboť vytváření ploch pro novou zástavbu v okrajových částech města je spojené se zábory krajiny, vytváří monofunkční zástavbu a představuje pro město enormní náklady na budování a údržbu infrastruktury a v důsledku vytváří také podstatně větší dopravní zatížení vzhledem k odtrženosti této nové zástavby od centra,“ vysvětlil Jaroslav Holler z ateliéru veřejného prostoru Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně v červnu 2019 odsouhlasilo, aby se dále pracovalo s variantou úrovňové komunikace se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Některé pruhy mají sloužit pro automobily a některé budou vyhrazeny pouze pro MHD. Tramvajová trať je v návrhu vedená středem této komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se stromy. Dopravu řídí tři světelné křižovatky, které zajistí plynulost dopravy ve všech směrech. „Podél komunikace jsou navrženy cyklostezky a chodníky pro pěší, které jsou od silnice i mezi sebou odděleny alejemi stromů. Nově tu má vzniknout i náměstí s hodnotnou zelení, která místo zpříjemní a zlepší i jeho klimatické podmínky,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Od posledního setkání s občany, které proběhlo v červnu minulého roku, jsme v přípravě přestavby křižovatky významně pokročili. Nechali jsme pro vybranou variantu nové křižovatky zpracovat technickou studii, která kromě technických postupů při realizaci stanovila také časový plán realizace a zejména naplánování a rozdělení prací do etap tak, aby mohl být zachován průjezd pro automobilovou dopravu i MHD,“ říká Petr Raška z Ateliéru dopravy Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

„Tuto technickou studii chceme představit veřejnosti a následně ji projednáme v orgánech města. Výrazně jsme tak pokročili k realizaci přestavby. Stále však zůstává podmínka, že zásahy do stávajícího stavu křižovatky bude možné provádět nejdříve v roce 2023 po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, který této lokalitě výrazně dopravně odlehčí,“ dodala Irena Vostracká.

Veřejné představení technické studie se uskuteční 26. února 2019 v Saloonu Roudná na adrese Na Roudné 17, Plzeň od 17 hodin.


8134