ÚvodO násAktualityPlzeň chce vybudovat vědeckotechnický park pro inovační firmy na Světovaru

Plzeň chce vybudovat vědeckotechnický park pro inovační firmy na Světovaru

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euRekonstrukcí dvou budov a souvisejících ploch v areálu Světovaru na Slovanech by měl v budoucnu vzniknout vědeckotechnický park pro inovační firmy Tech Tower. Celkové náklady včetně DPH jsou odhadnuty na 455 milionů korun. Město Plzeň má možnost získat finanční prostředky ve výši až 50 procent způsobilých výdajů z I. výzvy ITI operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Služby infrastruktury na zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků. Zastupitelé města schválili podání žádosti o dotaci a v souvislosti s tím schválili blokaci finančních prostředků ve Fondu města Plzně pro kofinancování realizace Tech Toweru ve výši 455 milionů korun, finance budou uvolněny pouze v případě schválení přijetí dotace.

„V areálu Světovaru chceme vybudovat rekonstrukcí dvou budov, které jsou v současnosti budovami typu brownfield, a přilehlých ploch zázemí vědeckotechnického parku pro inovační firmy, jenž by byl v budoucnu označen jako Tech Tower. Ten bude poskytovat komplexní služby a prostory pro vybrané inovační firmy s vysokým potenciálem růstu a budou podporovány také začínající firmy a mladí podnikatelé,“ popsal cíl rekonstrukce technický náměstek Pavel Šindelář.

Vizualizace Tech Tower

„Celý nový areál Tech Tower Světovar bude tvořen objektem bývalé vily, kde bude umístěno zázemí pro dětskou skupinu zdejších zaměstnanců a kancelářské prostory pro inkubované start-upy z Cukrovarské ulice 20, a bývalých ležáckých sklepů, kde vzniknou kancelářské prostory, prototypové dílny, konferenční sál, zasedací místnosti, vodní testovací nádrž speciálních dronů do vody včetně stravovacích prostor s kuchyňským zázemím. S tím souvisí vybudování kompletní infrastruktury – kanalizace, vodovodu, komunikací, parkoviště, zeleně, venkovního mobiliáře a trafostanice,“ popsal budoucí podobu Tech Toweru náměstek Pavel Šindelář.

„Podpora inovačního podnikání, vývoje a výzkumu bude probíhat v několika úrovních – v pronájmu kancelářských prostor pro technologicky orientované inovativní firmy (drony, umělá inteligence, robotika, virtuální realita, vývoj HW, SW, IoT, sensorika apod.), podpora v úrovni prototypové testovací výroby (speciální 3D tisky, dílenské obrábění pětiosé CNC, tříosý portál). Zaměstnancům těchto společností bude poskytnuto zázemí v podobě stravování, privátní dětské skupiny, firmám bude poskytnuto zázemí s provozováním společných prostor (pronájem výstavního sálu, pořádání odborných konferencí, veletrhů). Spolupráce bude navázána s univerzitami a dojde k navázání na coworkingové a inkubační centrum v současnosti sídlící v Cukrovarské 20. V této oblasti již Správa informačních technologií města Plzně pracuje s komunitou mladých technicky orientovaných lidí, kteří se realizují v oblastech drony, AI, VT, vývoj HW, SW či senzorů,“ přiblížil budoucí aktivity Tech Toweru ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

Vizualizace Tech Tower

V areálu Tech Toweru bude navázáno na aktivity Správy informačních technologií města Plzně v oblasti využití bezpilotních letadel, v oblastech participace na testování scénářů a vývoji aplikací. Formou podnikatelských voucherů budou podporovány firmy k akceleraci vývojových a inovačních aktivit či formou cenově zvýhodněných služeb. Zde je předpokládaný finanční objem do jednoho milionu korun ročně.

„Odhad nákladů na přípravu a realizaci projektu Tech Toweru Světovar je 455,4 milionu korun včetně DPH, odhadovaná výše způsobilých nákladů je ve výši 363,8 milionu korun bez DPH. Případná podpora získaná z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů, v našem případě by se jednalo o Fond rezerv města Plzně. Předpoklad realizace projektu je od letošního roku do roku 2021,“ doplnil Pavel Šindelář.

Text: Adriana Jarošová

2222