ÚvodO násAktuality

Aktuality

Program regenerace historického jádra

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně připravují nový Program regenerace historického jádra města Plzně na období 2021 až 2030. Město proto žádá majitele objektů v Městské památkové rezervaci Plzeň, aby pomohli s tvorbou dokumentu. pokračovat

Výstava: Proměny centra města Plzně

Centrum města a jeho vnímání se mění v průběhu dějin. Představa, co je a co není centrum a jaká je jeho role pro město, bude provázet návštěvníky výstavou „Proměny centra města Plzně“ aneb „centrum není jen historické jádro“. Nejen historické milníky vnímání centrální oblasti v Plzni budou k vidění na výstavě, kterou připravil Útvar koncepce a rozvoje města.… pokračovat

Informace pro veřejnost po dobu nouzového stavu

Informace pro veřejnost po dobu nouzového stavuZ důvodu prevence šíření nemoci Covid 19 je stále omezen pohyb návštěvníků v sídle ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (dále jen ÚKRMP). Škroupova 5, Plzeň. ÚKRMP sídlí v budově Magistrátu města Plzně, proto se pro pohyb osob po budově vztahují všechny pokyny pro tuto budovu.Žádáme občany, aby i nadále… pokračovat

CzechInvest poskytuje podnikatelům ZDARMA poradenství v době pandemie koronaviru

Jak podnikat v době šíření koronaviru? Jaké finanční i nefinanční podpůrné nástroje Česká republika dnes podnikatelům nabízí? Jaké další dotace jsou ještě k dispozici? A kde najde podnikatel „Rozcestník podpory firem“ s pravidelně aktualizovanými informacemi?Také na tyto aktuální otázky vám v nynějším nouzovém stavu odpoví tým profesionálů agentury CzechInvest,… pokračovat

S přestavbou Rondelu se začne nejdříve po dokončení západního okruhu

Ve středu 26. února se na Roudné potkali zástupci města Plzně spolu s občany, aby jim představili podrobnou technickou studii k budoucí přestavbě Rondelu. Ta určuje postup prací při přestavbě a ověřuje technické a dopravní požadavky stavby z hlediska jejich proveditelnosti a časové náročnosti na realizaci. Rondel by se v budoucnu měl změnit na úrovňovou komunikaci… pokračovat