ÚvodO násAktualityNa titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 20 staveb

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 20 staveb

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euVítěze z nich budou vybírat porotci i veřejnost.

Plzeň, 9. května 2019 –Odborná porota Stavby roku Plzeňského kraje 2018 dnes zveřejnila stavby nominované na vítězný titul. Z 32 přihlášených stavebních děl porotci vybrali dvacítku těch nejlepších, a to ve všech sedmi soutěžních kategoriích. Do rozhodování 
o nejpovedenější stavbě Plzeňského kraje se může zapojit i široká veřejnost. Ode dneška začíná internetové hlasování a podle jeho výsledků bude udělena Cena veřejnosti.

Zástupci sedmičlenné poroty letošního ročníku Stavba roku Plzeňského kraje v uplynulých dnech navštívili všech 32 přihlášených staveb, aby je mohli posoudit a zvolit nominace. Po důkladném zhodnocení vybrali 20 stavebních děl, které se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 a další ceny udělované v soutěži.

„Počet nominovaných staveb mě velice mile překvapil,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roku Plzeňského kraje 2018. „Jsem moc rád, že naše společnost působí v kraji, kde vzniká takové množství kvalitních staveb. Odborná porota bude mít nelehkou úlohu vybrat z nich vítěze.“

Stavby jsou nominované ze všech sedmi soutěžních kategorií, nejpočetněji jsou zastoupené rekonstrukce budov. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může (ale nemusí) být udělen v každé kategorii, soutěží se také o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně nebo Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.

Kam letos poputuje Cena veřejnosti, určí internetové hlasování. Lidé mohou poslat svůj hlas preferované stavbě až do 31. května 2019 na www.stavbarokupk.cz.

Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné také na www.stavbarokupk.cz.

 

Stavby jsou nominované v těchto kategoriích:

A/ Novostavby budov,

B/ Rekonstrukce budov,

C/ Stavby pro bydlení,

D/ Dopravní a inženýrské stavby,

E/ Průmyslové stavby,

F/ Sportovní a volnočasové stavby,

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

 

Členy odborné poroty jsou:

Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje – předseda poroty,

Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, samostatný autorizovaný architekt a urbanista měst a obcí v Belgii,

Ing. arch. David Leníček, autor vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže,

Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví,

Ing. arch. Karel Hanzlík, Obec architektů,

Ing. arch. Edita Míková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,

Ing. Jaromíra Škublová, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

 

Nominované stavby:

 

A) Novostavby budov

Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za netradiční pojetí vnitřního prostoru, které je velmi vzdušné a velkorysé, a za výrazné barevné řešení jednotlivých tříd. Hravý interiér doplněný kulatými okénky s barevnými skly vytváří ideální prostor pro dětské hry plné fantazie. Kontrastně k tomuto působí jednoduchý kultivovaný exteriér.

Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za komplexně zvládnuté uchopení problematiky provázanosti a kontrastu mezi moderní a historickou budovou. Čistota a jednoduchost tvarového řešení s dřevěným obkladem a akcentujícím schodištěm propisujícím se do pláště budovy dávají stavbě jasný výraz a nezaměnitelný charakter.

Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za nenásilné a citlivé spojení předválečné funkcionalistické památkově chráněné budovy s moderní přístavbou čisté kubické hmoty. Důraz je kladen na odlišnost tvaru, struktury i barevnosti za použití kvalitních materiálů. Přístavbou výtahu se škola stala plně bezbariérovou.

 

B) Rekonstrukce budov

Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za citlivé a nápadité ozvláštnění veřejného prostoru. V rámci úprav fasád budovy prodejny potravin a městského úřadu byla provedena i přestavba přilehlého parteru na kultivovanou pěší zónu s oživující kaskádovitou vodotečí, kamennou dlažbou a moderním ztvárněním osvětlení včetně nové výsadby listnatých stromů.

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za redesign fasády původní tendenční stavby. Čistota užitého materiálu a čitelnost ryzího tvaru s akcentujícím dřevěným břitem vytvářejí elegantní, přesně na míru šitý, nový kabát objektu. Budova se tak nenásilně začleňuje do okolní přírody a vlídně komunikuje s přilehlým lesem a rybníkem.

Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení „Bio Střela“, Plasy

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za zdařilý výsledek propojení představy architektů a požadavků investora. Ze staré zašlé budovy kina se vyklubala elegantní princezna, která za pomoci ocele, betonu a cembritového pláště přitahuje pohledy kolemjdoucích. Důležitou součástí stavebního počinu je rovněž dobře vyřešené parkování návštěvníků.

Stavební úpravy a rozšíření mateřské školy, Štěnovice

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné doplnění stavby do urbanizované lokality a za ochotu představitelů obce vytvořit podle návrhu architektů čistou funkcionalistickou hmotu nejen vlastní přístavby, ale i původní části budovy. Funkčnost jde ruku v ruce s estetickým řešením stavby.

Technologický park Dronet – 1. etapa, Plzeň

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za náročnou rekonstrukci dlouhodobě neudržovaného objektu v havarijním stavu. Řešení vnitřních prostor, které vyžadovalo nové, zcela odlišné funkční využití, se vyznačuje citlivým pojetím k dochovaným konstrukcím jak v podzemí, tak v krovových partiích, a napomohlo tak dodání výrazného charakteru novým interiérům.

 

C) Stavby pro bydlení

Chytré bydlení KLR@Plzeň

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za podpoření urbanistického charakteru blokové zástavby Kollárovy ulice a za soudobý architektonický výraz domu. Za zmínku rovněž stojí vytvoření klidového a relaxačního vnitrobloku nad podzemním parkovacím podlažím. Byty jsou, v souladu s konceptem Chytrého bydlení, vybaveny rekuperačními jednotkami.

Nová Valcha, Plzeň

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za architektonické řešení několika typů rodinných domů vyznačujících se vyváženým geometrickým tvarem a napomáhajících vytvoření různorodých uličních průčelí. Vnitřní meziřadové bloky zahrad vhodně umožňují majitelům dotvoření vlastních zelených prostor.

 

D) Dopravní a inženýrské stavby

Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci přestupu mezi autobusovými spoji a vlakovou dopravou. Zastřešené nástupiště i část pro obsluhu individuální automobilovou dopravou zvyšuje komfort pro cestující. Terminál bude součástí systému Integrované dopravy Plzeňska jako přestupní stanice regionální a dálkové dopravy.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za vysoce náročné celkové provedení stavby. Prioritou bylo zvýšení technických parametrů železniční tratě, komfortu pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Za stěžejní záležitost lze považovat technologicky obtížnou výstavbu dvou jednokolejných tunelů v úseku mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň Doubravka.

Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za provozní, časovou a technologickou náročnost stavby. Stěžejní částí byla rekonstrukce přemostění Mikulášské ulice. Celá stavba probíhala s podmínkou zajištění neomezeného provozu železniční dopravy včetně páteřních komunikací silniční sítě města a linek městské hromadné dopravy. 

 

E) Průmyslové stavby

Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za realizaci, která svým pojetím a vzhledem dokazuje, že průmyslová stavba neznamená pouze halový nevzhledný objekt. Sloučení administrativní, výrobní i skladové části ve dvoupodlažní budově dodává stavbě městský charakter. Provedení pohledových betonů, finálních povrchů a užitých materiálů překračuje standardy obdobných staveb.

Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za propojení funkčnosti výrobních prostor s  požadavky na elegantní příjemný interiér administrativní části. Za jejím vzdušným a netradičním řešením stojí výrazné pilové světlíky, na průmyslový objekt odvážně pojaté schodiště a na míru zhotovený mobiliář. Celek doplňuje vkusně pojatá fasáda.

 

 

F) Sportovní a volnočasové stavby

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za přehledné dispoziční řešení stavby a barevné pojetí fasády, které se zapamatovatelným motivem propisuje rovněž na stěny hrací plochy. Stavba je vybavena moderními technickými a technologickými prvky, které usnadňují její využívání – teleskopickou tribunou či opětovným využíváním dešťové vody.

Sportovní areál, Dobřany

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za celkovou obnovu stávajícího sportovního areálu. Komplexní rekonstrukce umožňuje nyní všestranné využití volnočasových aktivit obyvatel Dobřan a blízkého okolí. Dominantou je ojedinělá a konstrukčně výrazná stavba hokejbalové haly, která elegantně vymezuje hranici areálu vůči okolní zástavbě.

 

G) Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)

Obnova Lobezského parku, Plzeň

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za kvalitní řešení environmentální problematiky a za následováníhodný přístup k zeleným a biologicky cenným příměstským strukturám. Jedná se o zajímavou, citlivou a vysoce kvalitní revitalizaci v historickém krajinném kontextu. Chvályhodně byly zachovány stěžejní přírodní prvky lesa a do nich integrovány nové kreativní programy.

Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za soudobé pojetí historicky významného prostředí. V návrhu byla nalezena syntéza mezi kvalitami historického náměstí a aktuálními potřebami moderního města. Vyzdvihnout lze citlivé naplnění nezbytné funkce parkování, které nenarušuje celistvost prostoru, jednotlivá stání jsou decentně a nerušivě vyznačena v dlažbě.

Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za zajímavý koncept a přístup k revitalizaci existujícího historického parku. Úpravy znamenaly obnovu jeho postavení jako kvalitní spojky mezi ulicemi hradebního okruhu a centra města. Rekonstrukce názorně ukazuje, jak i menší počet maloměřítkových a čistě provedených intervencí, může významně zvýšit hodnotu daného prostoru. 

 

9102