Cena Hanuše Zápala 1990 - 2005

Kontaktní informace

Ing. Kateřina Juríková

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: jurikova@plzen.euIng. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euVe třetím pilíři Vize rozvoje města Plzně si kladou autoři za cíl utvářet vnitřní prostředí města tak, aby bylo příjemným místem pro život. Podaří-li se tuto myšlenku naplnit, stane se Plzeň nejen městem evropského významu, ale bude vnímána jako umělecké dílo. Tato představa v sobě zahrnuje mnoho dílčích cílů, mezi nimi i podporu vytváření kvalitních architektonických děl. Pomocí objektivní odborné prezentace je také možné přispět k jejich chápání a přijímání širokou veřejností. To bylo a dosud je mnohdy a priori spíše odmítavé. Cena Hanuše Zápala se proto pokouší tuto situaci změnit k lepšímu.

Ve čtvrtek 19. října 2006 udělil primátor města Plzně Ing. Miroslav Kalous Cenu Hanuše Zápala za období 1990 – 2005 Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje. Cena je tvořena grafickým listem s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální listinou dokládající udělení ceny. Součástí udělení ceny je také finanční odměna autorovi oceněného díla ve výši 100.000,- Kč.

Druhý ročník Ceny Hanuše Zápala bude vyhlášený za čtyři roky (tedy v roce 2010).

Návrhy na nominaci na Cenu Hanuše Zápala za období 1990 – 2005
 1. Zeď mezi muzeem a hotelem Continental v Šafaříkových sadech – generální oprava Západočeského muzea v Plzni
 2. Zástavba proluky, Plzenecká 41 – bytový dům
 3. Rekonstrukce penzionu Hazuka (Zborovská 18, Plzeň)
 4. Obytná zóna Sylván
 5. Komplex 4 rodinných domů v ulici Na Výsluní
 6. Komplex 21 rodinných domů v Plzni - Újezdě
 7. Rekonstrukce objektu Náměstí Republiky 12, Plzeň
 8. Rekonstrukce objektu Husova 11 v Plzni
 9. Rekonstrukce objektu administrativní budovy Vodárny Plzeň
 10. Rekonstrukce lékárny, nám. Republiky 27, Plzeň
 11. Česká národní banka, pobočka Plzeň
 12. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň
 13. Obchodní a administrativní centrum firmy LASSELSBERGER
 14. Rodinná vila Horák – Plzeň Lochotín
 15. Vývojové centrum VALUE ENGINEERING SERVICES
 16. Centrální požární stanice HSZ města Plzně
 17. Bytové domy v obytné zóně Sylván
 18. Sdružený objekt radnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Městské policie a Komerční banky
 19. BEROUNKA PARK PLZEŇ
 20. ORION TELESCOPIC CAMERACRANE
 21. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
 22. Výrobní areál TECHNOCRANE
 23. Kaple sv. Maxmiliána Kolbeho v meditační zahradě
 24. Měšťanská beseda v Plzni
 25. Kaple sv. Maxmiliána Kolbeho v meditační zahradě
 26. Bytový dům Kolárova 20, Plzeň

5050

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie