ÚvodKontakty

Kontakty

Kontaktní informace

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
fax :+420 378 035 002
e-mail: ukrmp@plzen.euIng. Irena Vostracká
ředitelka
místnost číslo: 50
378 035 000
vostracka@plzen.eu

Ing. Stanislava Maronová, MBA
vedoucí ekonomického úseku a koordinace stanovisek
místnost číslo: 53
378 035 019
maronova@plzen.eu

Ing. Jitka Hánová
vedoucí úseku územního plánování
místnost číslo: 70
378 035 021
hanovaj@plzen.eu

Ing. Martina Jedličková
vedoucí úseku rozvoje města
místnost číslo: 71
378 035 036
jedlickovama@plzen.eu

Ing. Petr Raška
vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury
místnost číslo: 59
378 035 015
raskap@plzen.eu

Benešová Renata DiS.
marketing
místnost číslo: 47
378 035 006
benesovarena@plzen.eu

3325