Úvodní stránka O nás Aktuality S přestavbou Rondelu se začne nejdříve po…

S přestavbou Rondelu se začne nejdříve po dokončení západního okruhu

Kontaktní informace

Renata Benešová DiS

marketing

tel. :(+420) 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euVe středu 26. února se na Roudné potkali zástupci města Plzně spolu s občany, aby jim představili podrobnou technickou studii k budoucí přestavbě Rondelu. Ta určuje postup prací při přestavbě a ověřuje technické a dopravní požadavky stavby z hlediska jejich proveditelnosti a časové náročnosti na realizaci. Rondel by se v budoucnu měl změnit na úrovňovou komunikaci s novou tramvajovou tratí doplněnou tramvajovou zastávkou a veřejným prostranstvím s kvalitní zelení. Na středeční setkání přišlo více než 160 občanů, kteří zastupovali jak místní obyvatele Roudné, tak i občany, kteří bydlí ve vzdálenějších částech města. Za vedení města Plzně se setkání zúčastnili náměstci Pavel Šindelář a Michal Vozobule.

Zdroj fotografií z veřejného představení studie Rondel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Zdroj fotografií z veřejného představení studie Rondel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

„Dalším setkáním s Plzeňany jsme navázali na první prezentaci, která proběhla v červnu 2019. Na té jsme představili vybranou variantu dopravního řešení. Nyní jsme již v přípravách postoupili dále a mohli jsme, jak jsme vloni slíbili, představit lidem průběh přestavby do větší podrobnosti,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Je důležité zmínit, že s přestavbou Rondelu je možné začít nejdříve v roce 2024 po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, který této lokalitě výrazně dopravně uleví,“ upozornil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Představená studie měla ověřit proveditelnost vybrané varianty za podmínek, které jsme si pro přestavbu stanovili. Mezi ně patřilo zejména zachování městské hromadné dopravy po dobu přestavby a také to, aby bylo možné po celou dobu úprav zachovat průjezd nejméně ve dvou jízdních pruzích v každém směru. Všechny tyto podmínky byly potvrzeny, čili je možné pokračovat v přípravách realizace této varianty přestavby,“ uvedl vedoucí Úseku dopravy a technické infrastruktury Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Petr Raška. „V neposlední řadě bylo potřeba ověřit, zda bude moci být zachována dopravní obslužnost Roudné včetně veřejné dopravy taktéž po celou dobu výstavby, což opět studie potvrdila,“ doplnil Petr Raška.

Zdroj fotografií z veřejného představení studie Rondel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Po prezentaci studie přišla řada na dotazy občanů. Často bylo zmíněno téma průjezdnosti místa a obava z dopravních komplikací. „Výstavba části městského okruhu, kterou je tato stavba podmíněna, by dle dopravních modelů a simulací měla místu ulevit až o třetinu současného dopravního zatížení. Do modelů jsme zahrnuli také přirozený nárůst dopravy i provoz, který bude generovat nová zástavba. Současné dopravní problémy v době špičky jsou však v tomto místě způsobeny zejména křižovatkami U Pošty a u Lékařské fakulty, které určují limity průjezdu automobilů v území současného Rondelu. S průjezdností křižovatek po přestavbě nebude problém, jejich kapacita bude dostatečná. Průjezd pro automobily se ale o něco zpomalí, a to na úkor zlepšení podmínek pro ostatní druhy dopravy,“ doplnil Petr Raška.

Postup výstavby nového propojení centra města a Severního Předměstí je navržen ve čtyřech etapách, kterým budou ještě předcházet přípravné práce. S výstavbou je však možné začít nejdříve po dokončení západní části městského okruhu mezi Košutkou a Křimicemi a východní částí v úseku ulic Plaská – Jateční. Realizaci bude také předcházet napojení Lochotínské ulice do křižovatky Pod Záhorskem.

Rondel vizualizace

Rondel vizualizace

K nutnosti přestavby Rondelu vede řada důvodů. Patří mezi ně špatný technický stav mostů a vozovek, které je nutné nahradit. Zapotřebí je také doplnit na téměř kilometrovém úseku trati novou tramvajovou zastávku, která doplní dopravní obslužnost Roudné, blízkého obchodního centra i nově vznikající zástavby. Současně se pro město Plzeň naskytla jedinečná šance podpořit vznik kvalitní zástavby a veřejných prostranství v území kolem současného Rondelu a propojit tak centrum města se Severním Předměstím.

Dopravní varianta, kterou v loňském roce odsouhlasilo Zastupitelstvo města Plzně, počítá s úrovňovou komunikací se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Tramvajová trať je vedena středem této komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se stromy. Dopravu řídí tři světelné křižovatky, které zajistí plynulost dopravy ve všech směrech. Podél komunikace mají vzniknout cyklostezky a chodníky pro pěší. Prostor je i pro možný vznik náměstí s hodnotnou zelení, která by měla místo zpříjemnit a zlepšit jeho klimatické podmínky.