ÚvodÚzemní plánováníPřehled aktuální dokumentace

Přehled aktuální dokumentace

Kontaktní informace

Ing. arch. Edita Míková

oddělení stanovisek

tel. :+420 378 035 018
e-mail: mikovae@plzen.euÚtvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracovává a zadává pro jednotlivé lokality na území města Plzně řadu územně plánovacích podkladů (územní studie, regulační podmínky, projekty regenerace sídlišť apod.). Přehled aktuálních dokumentací představuje souhrn informací o těchto dokumentech v oboru urbanismu, architektury a územního plánování. Dokumentace pro lokality, v nichž již byla výstavba nebo přestavba realizována, nejsou uváděny. Přehled je zaměřen na aktuální dokumenty pro jednotlivá území.

V přehledu, který zahrnuje období let 1992–2018, jsou dokumentace rozděleny podle městských obvodů a řešených území.

V přehledu nejsou uvedeny dokumenty privátních subjektů, které byly zpracovány jako podklad pro konkrétní investiční záměr.

5250

Dokumenty ke stažení