Pocitová mapa

Kontaktní informace

Ing. Eva Velebná Brejchová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 041
e-mail: brejchova@plzen.euKam rádi v Plzni chodíte, kam byste vzali návštěvu, kde byste chtěli bydlet, ale i kde se cítíte nepříjemně a které místo potřebuje změnu? My už to víme! Podívejte se na Pocitovou mapu Plzně 2017.

V průběhu května a června roku 2017 měli obyvatelé a návštěvníci Plzně možnost vyjádřit se pomocí online dotazníku na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, jaké místo se jim v krajské metropoli líbí či nelíbí, kde by chtěli bydlet, kam by vzali návštěvu, nebo jaké místo potřebuje změnu. Zároveň měli obyvatelé i návštěvníci města Plzně možnost potkat pracovníky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně přímo v terénu, a to na celkem šesti vybraných kulturních či sportovních akcích, kde byli dotazováni, jak jsou v Plzni spokojeni.

V terénu se zapojilo více než 800 lidí. Zájem projevili nejen samotní obyvatelé, ale též ti, kteří Plzeň dobře znají. Byly zaznamenány kladné odezvy i od cizinců, kteří v Plzni žijí a mají ji rádi. Ve webové aplikaci, kde se vyjádřilo přes 500 respondentů, bylo možné navíc přidat ke každému bodu komentář. Lidé tedy mohli například upřesnit, proč se jim dané místo líbí, nebo naopak nelíbí.

A jak lidé hodnotili?

Lidé se hodnocení města zhostili zodpovědně. Na webové aplikaci je možné zhlédnout věcné komentáře k mnoha hodnoceným místům. Také při osobních setkáních lidé s pracovníky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně hovořili velmi otevřeně a poskytli mnoho cenných podnětů. Není překvapením, že nejraději lidé navštěvují centrum města – četné pozitivní hodnocení získal sadový okruh, Mlýnská strouha nebo pivovar. Lidé rovněž velmi kladně hodnotili plzeňskou zoologickou zahradu. Oblíbené je i okolí Velkého Boleveckého rybníka nebo nábřeží řeky Radbuzy. Na druhou stranu je zajímavé pozitivní hodnocení lokálních, méně navštěvovaných míst, která poukazují na spokojené obyvatele. Potvrzuje to i vyjádření respondentů na otázku, kde by chtěli bydlet – ačkoli najdete místa, která jsou pro bydlení velmi atraktivní, jako např. čtvrť Bezovka, mnoho obyvatel umístilo svůj špendlík právě tam, kde sami bydlí.

Průzkum ukázal, že i ta nejoblíbenější místa mohou zároveň evokovat nepříjemné pocity. V historickém centru města se potvrdilo, jak je nezbytná nejen péče a údržba nejnavštěvovanější části města, ale mnohem důležitější je pro respondenty pocit bezpečí. Z tohoto důvodu bylo negativně hodnoceno širší centrum města, zejména lokality při ulicích Tylova a Husova nebo část čtvrti Petrohrad v okolí ulic Božkovská a Úslavská.

Právě celková spokojenost s městem je asi největším překvapením průzkumu. Toto potvrzuje i fakt, že téměř třetina dotazovaných nezodpověděla, kde se cítí nepříjemně nebo které místo by chtěli změnit. Jak terénní šetření, tak webový dotazník ukazují, že lidé oceňovali nejen centrum města, ale oblíbili si i kvalitní zázemí příměstské krajiny a odpočinková místa podél řek, např. plovárnu v Hradišti, původní Městskou plovárnu, Božkovský ostrov či Lobezská jezírka.

Pokud Vás zajímá, jak dopadlo celkové hodnocení, můžete se s Pocitovou mapou Plzně seznámit on-line.
Výsledky průzkumů budou podkladem při zpracování strategického plánu a podrobnějších dokumentací ke konkrétním lokalitám ve městě.

Fotografie: M. Hošek

Fotografie: M. Hošek

0072