Výzkum a vývoj

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euSvé zákazníky v Plzni stále častěji nacházejí firmy, které se specializují na výzkum a vývoj. S finanční podporou města Plzně a Plzeňského kraje se daří rozvíjet spolupráci mezi privátním a veřejným sektorem a aplikovat výsledky výzkumu ve výrobě. Mezi významné firmy v odvětví patří: COMTES FHT a.s.; Doosan Škoda Power s.r.o.; Exova s.r.o.; HOFMEISTER s.r.o.; Kerio Technologies s.r.o.; MATEX PM, s.r.o.; MBtech Bohemia s.r.o.; PILSEN TOOLS s.r.o.; Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.; ZF Engineering Plzeň s.r.o.

Univerzitní výzkumná centra
Svůj výzkumný potenciál mohutně rozvíjí vysoké školy sídlící v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze vybudovaly nová výzkumná centra, která významně rozšiřují plošné kapacity pracovišť, umožňují jejich vybavení nejmodernější technikou a nabízí pracovní uplatnění dalším vědcům a výzkumným pracovníkům z České republiky i zahraničí. 

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
výzkumy v oblasti náhrady a podpory funkce životně důležitých orgánů

NTC – Nové technologie – výzkumné centrum
materiálové technologie, laserové technologie, pevnostní analýzy, proudění a přenos tepla, modelování a monitorování lidského těla, mezioborové aktivity

NTIS – Nové technologie pro informační společnost
moderní výzkumné centrum se zaměřením na obory jako jsou kybernetika, informační technologie, tenkovrstvé materiály, mechanické a biomechanické struktury, geomatika nebo matematické modelování a simulace

RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky
kompletní výzkumný řetězec od základního teoretického výzkumu, přes výzkum aplikovaný, až po vývoj a testování funkčních vzorků a prototypů v oblasti elektroniky a dopravních systémů

RTI – Regionální technologický institut
výzkum a vývoj v oblastech moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů, výrobních strojů včetně jejich modernizací, tvářecích technologií a technologií obrábění