Systém vzdělávání

Kontaktní informace

Mgr. Jitka Karlová

programové dokumenty

tel. :+420 378 035 037
e-mail: karlova@plzen.euNa vybraných základních školách je u nás možné studovat též v angličtině nebo podle alternativních vzdělávacích modelů. Nechybí střední školy od všeobecných přes strojírenské a elektrotechnické obory, ekonomii a provoz služeb po obory umělecké.

Plzeň je převážně průmyslové město, v průmyslu pracuje téměř 25 % všech zaměstnaných v Plzni. Nabídce pracovního uplatnění v průmyslových podnicích odpovídá i zaměření plzeňských středních škol a odborných učilišť.

Střední vzdělání s výučním listem lze získat v oborech: modelář, strojní mechanik, obráběč kovů, kovář, truhlář, instalatér, klempíř, karosář, mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik – zámečník a dalších.

Střední vzdělání s maturitou lze získat v oborech: mechanik elektrotechnik, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, autotronik, mechanik strojů a zařízení, informační technologie, telekomunikace, elektrotechnika, strojírenství a dalších.

Střední vzdělání s maturitou dále poskytují gymnázia, ekonomické, zdravotní a hotelové školy, bezpečnostně právní akademie, uměleckoprůmyslová škola a další.

Seznam gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť v Plzni a okolí včetně informací o jejich oborovém zaměření najdete na www.stredniskoly.cz. Na studium střední školy je možné navázat studem jedné z Vyšších odborných škol, které nabízejí obory marketing, informatika, management dopravy, cestovní ruch, veřejná správa atd. 

Vysokoškolsky vzdělané odborníky připravuje na profesní dráhu Západočeská univerzita v Plzni na svých 9 fakultách. Univerzita nabízí široké spektrum studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti strojírenství, elektrotechniky, aplikovaných věd, ekonomie, práva, zdravotnictví, učitelství, humanitních věd a umění. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze nabízí akreditované magisterské studijní programy všeobecného lékařství a zubního lékařství a doktorské studijní programy zahrnující 19 oborů vyučovaných prezenční formou i kombinovaně.