Co nabízíme

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.eu  1. konzultaci souladu podnikatelského záměru s územním plánem tj. vhodnost umístění na konkrétní pozemky, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury, dopravní napojení a další potřebné náležitosti
  2. pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí

  3. nemovitosti vhodné pro zahájení podnikání – pronájem prostor pro inovativní podnikání, business parky (např. BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum

 

1381

Dokumenty ke stažení

Odkazy

"Inovační potenciál Plzeňského kraje" - publikace BIC Plzeň z prosince 2016

"Plzeň - město výzkumu a vývoje" - eBook z listopadu 2013

World Trade Center Pilsen World Trade Center Pilsen

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Avalon Business Center

Business Centre Bohemia

CTPark

Flexis Business Park Plzeň - prosím o kontrolu odkazu

VGP industriální parky

Asociace realitních kanceláří ČR