ÚvodObčanská vybavenostObyvatelstvoObyvatelstvo a bydlení - analýzy

Obyvatelstvo a bydlení - analýzy

Kontaktní informace

RNDr. Miroslav Kopecký

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: kopecky@plzen.euDokumentace zabývající se obyvatelstvem a bydlením jsou zaměřeny na analýzy vztahu mezi byty různého stáří, typu (rodinné domy, bytové domy) a obyvatelstvem, které v nich žije. Je sledován a vyhodnocován zejména vývoj ukazatelů intenzity zalidnění území, bytů a věkového složení obyvatelstva. Zjištěné poznatky slouží např. jako jeden z podkladů při odhadech nárůstu počtu obyvatel v nově vznikajících obytných celcích.


Studie „Obydlenost domů pro bydlení postavených v Plzni v letech 1995 až 2007“ vznikla na základě potřeby získat aktuální údaje o průměrných počtech a věkovém složení osob bydlících v nově postavených obytných domech a o jejich vývoji v čase. Hlavní poznatky získané analýzou obydlenosti nových domů jsou uvedeny v závěrečném shrnutí této studie na straně 12.


Analýza „Intenzita zástavby a zalidnění v územích s novou výstavbou bytových domů v Plzni“ obsahuje základní informace o nejvýznamnějších projektech výstavby bytových domů uskutečněných v Plzni od roku 2000 do roku 2009 a o vybraných velkých projektech ve fázi záměru nebo rozestavěnosti. Na základě získaných údajů byly popsány obvyklé intenzity zástavby lokalit s bytovými domy v Plzni, které byly doplněny o modelový výpočet intenzity zalidnění území. Výsledky analýzy jsou obsaženy v závěrečném shrnutí na straně 8 této studie.

4591

Dokumenty ke stažení