ÚvodAkční plán s téměř 70 projekty jasně říká, na čem letos Plzeň pracuje

Akční plán s téměř 70 projekty jasně říká, na čem letos Plzeň pracuje

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euPlzeň má vybrány zásadní projekty pro letošní rok, na nichž bude pracovat a které mají přispět k rozvoji města. Téměř 70 konkrétních projektů přehledně shrnuje dokument nazvaný Akční plán na rok 2019. Ten vychází ze Strategického plánu města Plzně, který v loňském roce schválili zastupitelé. Mezi projekty jsou například úpravy parků a vnitrobloků, rekonstrukce objektů, silnic, sportovišť, výstavby parkovacích domů, cyklostezek, stavby lávek, odkanalizování lokalit, ale i projekty na vzdělávání učitelů, dovybavení škol, instalace bezpečných stojanů na kola, zajištění dopravních asistentů a další.

Ilustrační obrázek: vizualizace Prokopávky po dokončení

Ilustrační obrázek: vizualizace Prokopávky po dokončení

„Jde o projekty, jež jsou v souladu s rozpočtem města na rok 2019. U některých už začne samotná realizace, u některých zahajujeme nebo pokračujeme v projektové přípravě,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Konkrétně tedy město letos spustí například druhou etapu obnovy Lochotínského parku, zahájí rekonstrukci Republikánské ulice a vnitrobloku Republikánská, vybuduje cesty podél jižní zdi Mikulášského hřbitova či zajistí mobiliář a opravy cest v parku na přání Zemník. V letošním roce by měl být dokončen i dětský bazén a zahájena výstavba šaten a hlavního vstupu Plaveckého bazénu na Slovanech. Začne také přestavba sportovního areálu Prokopávka či realizace ubytovacího zařízení pro hokejovou akademii. Město zahájí práce na nástavbě budovy 7. základní a mateřské školy, zahájí dobudování západní části městského okruhu, dobudování úseku Plaská – Na Roudné – východní části městského okruhu, stejně jako rekonstrukci Studentské ulice. Dle Akčního plánu má být připravena projektová dokumentace pro rekonstrukci Lobezské ulice a dokončeny projektové dokumentace pro Parkoviště P+R Bory a parkovací domy Skupova a Slovany.

V rámci městské hromadné dopravy plán počítá pro letošní rok se zajištěním repanelizace tramvajové trati Slovanská i rekonstrukcí tramvajové trati ulice Solní, dokončením projektové dokumentace obratiště Košutka a vozovny Slovany a zahájením stavby přestupního uzlu Kaplířova – Dobřanská, který navazuje na nově budovanou tramvajovou trať na Borská pole. Dalšími projekty, na které Akční plán pamatuje, jsou například spuštění projektu revitalizace Zátiší, příprava projektové dokumentace pro vybudování centrální vývařovny pro městský ústav sociálních služeb, zahájení vybudování retenční nádrže Vinice a rekonstrukce Roudenského sběrače, zahájení odkanalizování Koterova i Lhoty a v neposlední řadě také dokončení projektu datové sítě do všech základních škol v Plzni, dokončení projektové dokumentace pro Tech Tower, vyhlášení Plzeňských podnikatelských voucherů či dopracování studie k revitalizaci Vejprnického potoka a další.

V Akčním plánu 2019 jsou uvedeny detailní informace včetně popisu projektu i celkového finančního nároku. Akční plán 2019 najdete zde.

8464