ÚvodSoutěže, výstavy, seminářeVýstavy, konference, prezentace

Výstavy, konference, prezentace

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euKonference Asociace urbanismu a územního plánování

Téma: Voda v sídle a krajině

Místo konání: Plzeň, konferenční sál hotelu Vienna House, U Prazdroje 6

Termín konání: 3.–4. října 2019

Záštitu nad konferenci převzali:

Program konference:
Čtvrtek dopoledne
09:00–10:00 prezence účastníků
10:00–10:10 zahájení konference
10:10–10:45 představení Plzeňského kraje
10:45–11:20 představení města Plzně
11:20–12:00 příklady ze zahraničí – Maďarsko
12:00–13:30 přestávka na oběd

Čtvrtek odpoledne
13:30–14:00 fi lozofi cká úvaha – voda v sídle a krajině
14:00–14:30 hospodaření s vodou z pohledu povodí
14:30–15:00 nakládání se srážkovými vodami v sídle i krajině
15:00–15:30 přestávka na kávu
15:30–15:50 práce s vlastním tokemna příkladu Plzně
15:50–16:10 práce s vodou v parteru sídel
16:10–16:40 využití území v souvislosti s tokem

16:40–17:45 panelová diskuse
17:45–18:45 výroční shromáždění členů AUÚP
20:00–24:00 společenský večer

Pátek dopoledne
09:00–09:30 studentská soutěž
09:30–10:00 soutěž Stavba roku
10:00–10:30 koordinace intervencí do krajiny z pohledu hospodaření s vodou v ÚS krajiny
10:30–11:00 pozemkové úpravy – realizace vodohospodářských opatření na Teplicku
11:00–11:30 přestávka na kávu
11:30–12:00 vodní nádrže
12:00–12:30 revitalizace vodních toků
12:30–12:50 informace z MMR
12:50–13:00 závěr konference

Pátek odpoledne
odborná exkurze: Nové divadlo, Loosovy interiéry

Více informací o konferenci najdete zde: http://www.urbanismus.cz/pripravujeme-podzimni-konferenci-2019

 

4554