ÚvodSoutěže, výstavy, seminářeVýstavy, konference, prezentace

Výstavy, konference, prezentace

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euPředstavení návrhu revitalizace údolí Vejprnického potoka

V listopadu a prosinci minulého roku město Plzeň uskutečnilo mezi svými občany dotazníkové šetření. Zájem o připravovaný projekt byl veliký. Svědčí o něm i získání téměř 500 vyplněných dotazníků. Svými podněty přispěli zejména občané dotčené lokality, tedy Skvrňan, Slovanského údolí a Zátiší. Lidé by si v údolí Vejprnického potoka nejčastěji přáli pobytovou louku, venkovní sportoviště, vodní prvky a dětská hřiště. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který má přípravu projektu na starosti, podněty a náměty vyhodnotil a předal k zapracování do studie.

 

Návrh revitalizace bude občanům představen na veřejném projednání, které se uskuteční 21. 2. 2019 od 16.00 ve Velkém sále (pavilon č. 8) Středního odborného učiliště elektrotechnického na adrese Vejprnická 56, Plzeň. Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, vedení městského obvodu Plzeň 3 a zástupci zpracovatele studie, představí návrh, jak by mohlo údolí Vejprnického potoka vypadat po revitalizaci.
Občané se budou moci ke studii vyjádřit a doplnit ji svými připomínkami.

Veřejné projednání architektonicko-krajinářské studie Bukovec - krajina

Dne 12. 3. 2019 od 17.00 proběhne v sále D-klubu, na adrese Zábělská tř. 54B, 312 00 Plzeň, veřejné projednání architektonicko-krajinářské studie Bukovec krajina, která má za cíl prověřit možné využití daného území pro rekreaci a relaxaci obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí. Projednání se zúčastní zástupci zhotovitele návrhové studie, zástupci Městského obvodu Plzeň 4 a zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. K předložené návrhové studii se budou moci občané dále vyjádřit a doplnit ji svými připomínkami.

 

 

 

 

 

6460