Výstavy, konference, prezentace

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euKONFERENCE: Vizuální smog a reklama ve veřejném prostoru.
Konference na téma vizuální estetiky a vizuální komunikace ve městě má za cíl informovat odbornou i širokou veřejnost o problematice vizuálního smogu a nastartovat tak ozdravný proces města. Myšlenkou akce není reklamu zakázat, ale kultivovat a dostat ji do patřičných mezí, protože současná přebujelá reklama výrazně negativně ovlivňuje kvalitu městského prostoru a života ve městě, včetně zdraví jeho obyvatel. Konference má za cíl vyvolat diskuzi založenou na faktech a zároveň představit reálné návrhy řešení.

Konference: Vizuální smog a reklama ve veřejném prostoru
27. 11. 2019 od 17:00, Moving Station Plzeň (Koperníkova 56)

V první polovině programu se představí tři vystupující, kteří pohovoří na téma vizuální kultury, architektury a reklamy ve veřejném prostoru. Poté proběhne moderovaná diskuze s diváky. Po přestávce a občerstvení bude následovat představení záměru dalšího postupu v Plzni – vytvoření Manuálu dobré praxe označování provozoven a komplexního Manuálu reklamy ve veřejném prostoru a implementace těchto dokumentů do praxe. Akce je volně přístupná bez nutnosti registrace. Další informace o konferenci najdete zde

Akci moderuje: Ing. arch. Petr Klíma

Těšíme se na Vás

Konferenci pořádá Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, iniciativa Vizuální smog v Plzni a Pěstuj prostor, z. s.

 

8524