Výstavy, konference, prezentace

Kontaktní informace

Renata Benešová, DiS

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: benesovarena@plzen.euVýstava Americká - Krok poKroku

Americká, dříve známá také pod názvy Moskevská, třída Vítězství, třída Karla IV. a ještě dříve jako ulice Jungmannova či ulice Stodolní, je jednou z nejvýznamnějších ulic Plzně. Vývoj její východní části od Hlavního vlakového nádraží po Wilsonův most shrnuje výstava Americká - Krok poKroku, kterou připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
Výstava je k vidění ve vestibulu pobočky ČSOB na adrese Americká 60, Plzeň a k vidění bude od 1. října do 1. listopadu 2019 ve všední dny v pracovní době pobočky. Návštěvníky výstava provede 155 letou historií vývoje východní části Americké a jejího okolí krok po kroku a zároveň představí, jaké kroky pokroku se v území připravují v nejbližších letech.
„Americká je jednou z hlavních městských tepen. Má zajímavou minulost a stejně tak budoucnost. Vývoj, kterým by měla v nejbližších letech projít, se dotkne všech občanů Plzně,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.
„Podnětem k vytvoření výstavy byla územní studie křižovatky Americké se Sirkovou i plánovaná rekonstrukce prostoru před vlakovým nádražím,“ uvádí Jaroslav Holler, vedoucí ateliéru veřejného prostoru ÚKRMP. „Zároveň se v okolí chystá, či již byla dokončena celá řada projektů jak městských tak soukromých. S řadou z nich se taktéž můžete seznámit díky této výstavě. Jmenujme například dokončený autobusový terminál, nově otevřenou Náplavku řeky Radbuzy nebo chystanou výstavbu komplexu Šumavská Gate. Pro občany budou jistě zajímavé i informace o rekonstrukci Městských lázní, plánované zástavbě po domu kultury Inwest či chystané úpravě křižovatky U Jána, na které by měly přibýt přechody pro chodce,“ dodává Holler.

Urbanisté diskutovali na konferenci o vodě v sídle a krajině

Plzeň hostila v závěru minulého týdne celostátní konferenci Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky. Hlavním tématem byla Voda v sídle a krajině. Do Plzně se 3. a 4. října sjeli urbanisté, územní plánovači a vodohospodáři z celé České republiky a společně si vyslechli řadu přednášek, které naplnily dvoudenní program. Záštitu nad akcí převzala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor města Plzně Martin Baxa. Akci zahájil primátor Martin Baxa. Pozdravil přítomné a vyjádřil potěšení nad tím, že se tato významná konference koná právě v Plzni. Zmínil se rovněž o tom, že i Plzeň se potýká se stále aktuálnějším tématem hospodaření s vodou a mimo jiné v současné době stojí před problémem, jak se postavit ke znatelnému  ubývání vody v rybnících Bolevecké í soustavy, jež je významnou městskou rekreační oblastí. Podle něj mají pravděpodobně podobné zkušenosti i další česká města, z nichž přijeli účastníci konference. Více o konferenci se dozvíte zde.

Fotografie: M. Fialová

7584