Park Potoční

Kontaktní informace

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Škroupova 5, 305 84 Plzeň

tel. :+420 378 035 001
e-mail: ukrmp@plzen.euInvestor za město Plzeň a správce pozemku: Správa veřejného statku města Plzně
Autor projektu: ateliér Florart, Uherský Brod

Cílem projektu byla stabilizace parku založeného skupinou skautů v roce 1942. Prostor byl od padesátých let neudržovaný a celoplošně zarostlý nálety invazivních dřevin. Návrh maximálně využil stávající potenciál objektu, vložil novou komunikační síť, mobiliář a osvětlení. Prostoru však ponechal jeho krajinný výraz. Porota ocenila nenápadné zušlechťující zhodnocení přirozené krajiny. Členění krajiny, spojení s přírodními útvary a archaizujícími skulpturami vytváří mikrokosmos, sledující edukativní cíle.

Ocenění: čestné uznání v Grand Prix architektů 1998 v kategorii krajinářská architektura a zahradní tvorba

 

8282

Fotogalerie