Zdravotní a sociální péče

Kontaktní informace

Bc. Marie Melicharová

hospodářský rozvoj města

tel. :+420 378 035 009
e-mail: melicharova@plzen.euNemocniční péči v Plzni zajišťuje 5 lůžkových zdravotnických zařízení, z nichž největší z nich má celokrajský charakter. Jedná se o Fakultní nemocnici Plzeň,Privamed, a.s., Mulačovu nemocnici s.r.o., Nemocnici u sv. Jiří, s.r.o.nestátní neziskovou organizaci Hospic sv. Lazara v Plzni.

Ve městě je v provozu několik denních a týdenních stacionářů pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V Plzni funguje také Dětské centrum Plzeň (dříve Kojenecký ústav s dětským domovem) a Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni provozovaný v rámci činnosti Městské charity Plzeň.

Služby pro rodinu, děti a mladistvé, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené a cizince poskytuje Odbor sociálních služeb MMP