ÚvodObčanská vybavenostObčanská vybavenostMateřské školy a očekávaný vývoj počtu dětí v Plzni

Mateřské školy a očekávaný vývoj počtu dětí v Plzni

Kontaktní informace

Mgr. Magdalena Rousová, M.A., Ph.D.

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: rousova@plzen.euSoubor tabulek byl zpracován za účelem porovnání současných kapacit MŠ v Plzni s předpokládaným vývojem počtu žádostí o přijetí do MŠ do roku 2023 a umožňuje posouzení územního rozložení kapacit MŠ a jejich připravenosti na vývoj poptávky po umístění dětí do MŠ v nejbližších letech.


První skupina tabulek vychází z kapacit pouze městských MŠ, druhá skupina ze součtu kapacit městských MŠ a soukromých MŠ zařazených v rejstříku škol ve školním roce 2019/2020.
Územní rozložení kapacit MŠ a dětí je sledováno podle spádových obvodů škol a městských obvodů, u obvodu Plzeň 3 ještě podle jeho vnitřních částí.


Podkladem pro stanovení odhadu počtu dětí uplatňujících nárok na návštěvu MŠ ve sledovaných územních celcích byla podrobná věková struktura obyvatelstva odvozená z registru obyvatel města Plzně k prosinci 2019. Počty dětí jednotlivých věkových skupin, které budou mít zájem o přijetí do MŠ, byly stanoveny na základě v Plzni obvyklých podílů dětí navštěvujících MŠ (5 % dvouletých, 80 % tříletých, 90 % čtyřletých, 100 % pětiletých a 50 % šestiletých dětí). Pro rok 2023 byly zpracovány 2 varianty nárůstu poptávky po umístění do MŠ, a to při 2% nebo 30% zájmu dvouletých dětí, který by mohl nastat za předpokladu zvýšeného zájmu o místění dvouletých dětí do MŠ.


Pokud odhadované počty dětí uplatňujících nárok na návštěvu MŠ převyšují kapacity MŠ, číselné hodnoty srovnání jsou v tabulkách zvýrazněny červeně.

5100

Dokumenty ke stažení