Úvodní stránka Občanská vybavenost Kulturní zařízení v Plzni

Kulturní zařízení v Plzni

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euDokument „Kulturní zařízení v Plzni“ vznikl v roce 2011 ve spolupráci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Odboru kultury Magistrátu města Plzně a společnosti Plzeň 2015, o. p. s. Vzhledem k proměně kulturní mapy Plzně po roce 2015 a v souvislosti s projektem Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 realizoval Odbor kultury Magistrátu města Plzně v červnu 2016 již 2. aktualizaci tohoto dokumentu.

Pasportizace kulturních zařízení, realizovaná v roce 2016, obsahuje soubor 125 kulturních zařízení na území statutárního města Plzně. Do seznamu byla zařazena ta zařízení, která mají sama o sobě kulturní charakter, poskytují nebo mohou poskytovat prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí a pro svoji činnost mají zpracovaný program.

Pro každé kulturní zařízení byl zpracován soubor údajů o jejich zaměření, možnostech a způsobu využití, o kapacitních možnostech a kontaktech na provozovatele. Dokumentace je rozdělena do kapitol podle charakteru zařízení (např. divadla, knihovny, galerie, kluby atd.) a je doplněna fotografiemi exteriérů a interiérů. Informace v dokumentu jsou platné k lednu 2016.

Soubory ke stažení