Koncepce sportu v Plzni

Kontaktní informace

Ing. Martina Jedličková

vedoucí úseku rozvoje města

tel. :+420 378 035 036
e-mail: jedlickovama@plzen.euNovou Koncepci sportu v Plzni, kterou ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval PhDr. Karel Kovář PhD., schválilo na svém jednání Zastupitelstvo města Plzně 12. listopadu 2015.


Na zpracování analytické části koncepce se kromě K. Kováře a pracovníků Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, podíleli též zástupci odborných složek Magistrátu města Plzně, Plzeňské sportovní unie, České obce sokolské, plzeňských tělovýchovných jednot a sportovních klubů, ZČU v Plzni a dalších sportovních svazů a organizací, kteří poskytli cenné informace a návrhy.


Návrhová část koncepce vychází z hlavních zjištění analytické části. Navazuje na pozitiva, navrhuje řešení zjištěných nedostatků a předkládá další záměry pro rozvoj sportu v Plzni.


Koncepce stanovuje priority sportovní politiky města Plzně, které jsou rozpracovány do deseti Cílů sportovní politiky města Plzně:
1. Vybudovat moderní, dostupnou a otevřenou sportovní infrastrukturu.
2. Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost.
3. Vytvářet podmínky pro spojení vzdělávání a sportu – rozvoj školního sportu.
4. Zlepšit podmínky pohybové rekreace a kvality života v Plzni.
5. Propagovat město prostřednictvím sportovních událostí.
6. Vytvořit program sociální inkluze – Solidarita.
7. Zlepšit informovanost obyvatel Plzně o sportovním dění.
8. Spolupracovat s akademickou sférou a získávat objektivní informace o sportovní činnosti.
9. Spolupracovat s Českým olympijským výborem a dalšími národními sportovními autoritami.
10. Zajistit efektivní finanční podporu rozvoje sportu v Plzni.


Koncepce sportu obsahuje i čtyři Mezirezortní přesahové cíle pro uplatnění sportovní politiky města Plzně:
1. V rozhodovacích procesech uvažovat tak, aby přijatá opatření nevytvářela bariéry přirozeným pohybovým aktivitám a sportu.
2. Vytvářet podmínky pro bezpečnou pěší a cyklistickou dopravu.
3. Budovat městské parky jako prostředí pro relaxaci, sport a pohybovou rekreaci.
4. Zohlednit v územním plánování dostatek ploch pro pohyb a sport.


Každý z cílů obsahuje sadu nástrojů, kterými budou jednotlivé cíle v následujícím období plněny. Koncepce sportu v Plzni bude realizována prostřednictvím „akčních plánů“, které budou koncipovány na období následujících tří let a budou obsahovat konkrétní akce pro podporu a rozvoj sportu v Plzni v souladu s rozpočtovými možnostmi města Plzně.


4543

Dokumenty ke stažení

Koncepce sportu 2015(pdf, 1,22 MB)