Veřejná doprava

Kontaktní informace

Ing. Petr Raška

vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury

tel. :+420 37 803 5015
e-mail: raskap@plzen.euSystém veřejné dopravy je tvořen městskou veřejnou dopravou a příměstskou veřejnou dopravou.

Městská veřejná doprava má vedle automobilové dopravy základní podíl na zajišťování dopravní obsluhy města. Poměr mezi městskou veřejnou a automobilovou dopravou není náhodný a pohybuje se v určitém rozmezí, neboť jednotlivé druhy dopravy vyhovují vždy jen určité skupině uživatelů. Přesto je velmi významné, v jaké části tohoto rozmezí se jeho hodnota nachází. Poměr mezi městskou veřejnou a automobilovou dopravou zásadně ovlivňuje charakter celého dopravního systému, neboť městská veřejná doprava je oproti automobilové dopravě daleko méně náročná na prostor (tj. na mohutnost a kapacitu komunikační infrastruktury). Rozvinutý systém městské veřejné dopravy je výhodou města Plzně. Koncepci městské veřejné dopravy zajišťují ve městě Správa veřejného statku města Plzně a Plzeňské městské dopravní podniky.

Plzeň jako významné regionální centrum přitahuje velké objemy příměstské dopravy. Pro město je významné, v jakém podílu je tato doprava zajišťována individuální automobilovou a v jakém podílu veřejnou dopravu. I zde platí, že individuální automobilová doprava je pro město méně příznivá. Systém příměstské veřejné dopravy v Plzni zajišťuje Plzeňský organizátor veřejné dopravy, společnost POVED s.r.o.

Soubory ke stažení