Vodohospodářská infrastruktura

Kontaktní informace

Ing. Alena Medunová

ateliér technické infrastruktury

tel. :378 035 029
e-mail: medunova@plzen.euVodní hospodářství je důležitým oborem technické infrastruktury, který je nezbytný pro fungování a rozvoj společnosti. Zásobování vodou a odkanalizování je hlavní součástí městské infrastruktury. Mezi hlavní cíle vodního hospodářství patří zajištění dostatečného množství vody v požadované kvalitě, zajištění spolehlivosti distribučních systémů a nakládání s odpadními a srážkovými vodami. Ke splnění těchto cílů přispívá budování a provozování vodních zdrojů, úpraven vody, vodovodních distribučních sítí, kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Informace o systému vodního hospodářství města jsou uvedeny v dokumentu „Plzeň – koncepce technické infrastruktury“, který najdete v Dokumentech ke stažení zde.

0152

Dokumenty ke stažení