Energetika

Kontaktní informace

Ing. Petr Bílek

ateliér technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 011
e-mail: bilek@plzen.euZajištění energie v jejích různých podobách je nezbytnou podmínkou pro fungování a rozvoj společnosti. Zásadní je nejen dostatečná výrobní a přepravní kapacita, ale také kvalita a spolehlivost dodávek jednotlivých druhů energií. Samostatnou kapitolou je nutnost zajištění nezbytného množství energie pro fungování města při vzniklých krizových situacích. Základním systémovým řešením, které zabraňuje, aby se kritické stavy promítaly do celého segmentu spotřeby, je energetický mix. V městě Plzni ho tvoří elektrická energie, zemní plyn, teplo vyráběné v centrálních zdrojích a energie získaná z lokálních a obnovitelných zdrojů (lokální topeniště, tepelná čerpadla, fotovoltaické a solární systémy atd.).

Plzeň má jako jedno z mála měst v České republice zpracovaný závazný podklad pro koordinovaný rozvoj energetických systémů – Územní energetickou koncepci schválenou zastupitelstvem města. Informace o energetickém systému města jsou uvedeny rovněž v dokumentu „Plzeň – koncepce technické infrastruktury“, který najdete v Dokumentech ke stažení zde.