Technická infrastruktura

Kontaktní informace

Ing. Petr Bílek

ateliér technické infrastruktury

tel. :+420 378 035 011
e-mail: bilek@plzen.euTechnická infrastruktura je tvořena složitými systémy, které ovlivňují rozvoj, vzhled i celkový život města. Lidé většinou vnímají technickou infrastrukturu jako něco, co hyzdí krajinu a ničí životní prostředí. Často se jim vybaví kouřící komíny elektráren a tepláren, mohutné siluety chladících věží, nevzhledné stožáry vysokého a velmi vysokého napětí, otevřené skládky uhlí, povrchová potrubí velkých průměrů atd. Málokdo si ale již dokáže představit, že by mu doma netekla teplá a studená voda, že by musel rozdělat oheň proto, aby se ohřál a najedl, nebo že by večer neviděl v televizi svůj oblíbený pořad. Sfér, které technická infrastruktura ovlivňuje doslova každou minutu našeho života, je mnoho a vyjmenovat všechny by znamenalo dotknout se všech oborů lidské činnosti.

Dokument Plzeň – koncepce technické infrastruktury (ke stažení vpravo) se zaměřuje na oblast energetiky a vodního hospodářství se stručným popisem systémů zásobování elektrickou energií, zemním plynem, teplem z centrálních zdrojů, pitnou vodou a odkanalizování území. Kromě popisu stavu systémů, nebo jeho hlavních částí, jsou v dokumentu popsány i hlavní cíle rozvoje a hlavní rozvojové záměry, které vychází z návrhu nového Územního plánu města Plzně. Současně bude tento dokument podkladem pro zpracování nového strategického plánu rozvoje města Plzně.

Soubory ke stažení