ÚvodObčanská vybavenostObčanská vybavenostMateřské školy a očekávaný vývoj počtu dětí v Plzni do roku 2017

Mateřské školy a očekávaný vývoj počtu dětí v Plzni do roku 2017

Kontaktní informace

RNDr. Miroslav Kopecký

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: kopecky@plzen.euAnalýza Mateřské školy a očekávaný vývoj počtu dětí v Plzni do roku 2017 je zaměřena na zhodnocení současného stavu a využití kapacit mateřských škol v jednotlivých městských obvodech Plzně v úzké souvislosti s demografickým vývojem posledních let a s očekávanými změnami počtu dětí ve věku 3-5 let v následujících letech.

Hlavním cílem práce bylo odpovědět zejména na otázku k jakým změnám počtu dětí ve věku návštěvy mateřských škol bude v jednotlivých městských obvodech docházet, tj. jak dlouho ještě bude pokračovat tendence nárůstu počtu těchto dětí, o kolik se jejich počet oproti současnosti zvýší, kdy lze očekávat stabilizaci stavu a od kterého roku se začne počet dětí snižovat. Současně bylo nutno zhodnotit intenzitu využití kapacit mateřských škol a jejich možnosti uspokojit požadavky na přijetí vyššího počtu dětí.

Studie vychází z údajů o počtech dětí zapsaných v mateřských školách ve školních letech 2007/2008 a 2008/2009 a z dat o obyvatelstvu ze stejného období (začátek roku 2008), získaných z registru obyvatel města Plzně. Data z registru (rok narození, pohlaví a adresa osob) byla využita ke zjištění podrobné věkové struktury obyvatel v jednotlivých městských obvodech a na jejím základě byla zpracována projekce vývoje obyvatelstva přirozenou měnou do roku 2017. V práci byly využity zkušenosti ze studie „Demografický vývoj města Plzně a jeho perspektivy“. Z této studie byly převzaty některé parametry vývoje plodnosti a úmrtnosti, které byly upraveny a použity pro výpočet nové projekce populačního vývoje města a městských obvodů.

Tato práce volně navazuje na studii „Posouzení vybavenosti města Plzně mateřskými školami“ zpracovanou Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v roce 2001. Uvedená studie se zabývá analýzou vývoje počtu dětí a sítě mateřských škol po roce 1991, tj. za období, kdy docházelo k rychlému poklesu počtu dětí a k úbytku počtu mateřských škol v Plzni, a obsahuje podrobné zhodnocení sítě mateřských škol v roce 2001, využité pro porovnání se současným stavem.

4280

Dokumenty ke stažení