ÚvodO násAktualityOpatření pro veřejnost k chodu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně od 1. 9. 2020

Opatření pro veřejnost k chodu Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně od 1. 9. 2020

Kontaktní informace

Mgr. Alena Výborná

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: vyborna@plzen.euS ohledem na stávající situaci z důvodu prevence šíření nemoci Covid 19 je stále omezen pohyb návštěvníků v sídle ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (dále jen ÚKRMP). Škroupova 5, Plzeň. ÚKRMP sídlí v budově Magistrátu města Plzně, proto se pro pohyb osob po budově vztahují všechny pokyny pro tuto budovu.

Žádáme občany, aby i nadále preferovali písemný, telefonický či elektronický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Při nutné osobní návštěvě ÚKRMP doporučuje občanům si předem dohodnout schůzku s konkrétním zaměstnancem, jmenný seznam naleznete na https://telefony.plzen.eu/struktura/detail/18  nebo kontaktovat sekretariát ÚKRMP: tel.: +420 378 035 001 nebo e-mail: ukrmp@plzen.eu.

Při osobní návštěvě musí být dodržena přísná hygienická pravidla nastavená mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. U vchodu do budovy je instalován stojan s bezkontaktním dávkováním dezinfekce a informace o nezbytnosti dezinfekce rukou při vstupu do budovy. Do budovy není možné vstoupit bez ochranných prostředků dýchacích cest, jako jsou roušky, respirátory, ústenky šály a podobně.

Děkujeme za pochopení.

4360