ÚvodÚzemní plánováníRegulační podmínky Plzeň – Zelený trojúhelník – jih

Regulační podmínky Plzeň – Zelený trojúhelník – jih

Kontaktní informace

Ing. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euRozvojové území Plzeň – Zelený trojúhelník – jih se nachází v jihozápadní části města. Lokalita obdélníkového tvaru je vymezena ulicemi Folmavská a U Letiště, navrhovanou přeložkou trasy státní silnice I/27 a severní hranicí Západočeské univerzity v Plzni.

V tomto území byla dne 16. září 2010 Zastupitelstvem města Plzně schválena změna Územního plánu města Plzně č. 811, která nabyla platnosti dne 29. října 2010. Tato změna se týká části rozvojového území Zelený trojúhelník - jih. Zásady pro využití území byly dány Regulačním plánem Plzeň Zelený trojúhelník - jih (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2007) a vyhláškou Zastupitelstva města Plzně č. 21/2006 o závazných částech regulačního plánu Plzeň, Zelený trojúhelník - jih, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 715 ze dne 14. prosince 2006. Změnou územního plánu nebylo uloženo zpracování nového regulačního plánu, v této části rozvojového území stávající regulační plán pozbyl platnosti.

5081

Odkazy

GRAFICKÉ PŘÍLOHY
  stáhnout
Podmínky pro zástavbu – Plzeň – Zelený trojúhelník – jih
(PDF, 805 kB)