Cena Hanuše Zápala 2006-2009

Kontaktní informace

Ing. Kateřina Juríková

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: jurikova@plzen.euIng. arch. Irena Langová

ateliér urbanismu a architektury II

tel. :+420 378 035 024
e-mail: langovai@plzen.euPrimátor města Plzeň Ing. Pavel Rödl udělil 12. října 2010 na galavečeru veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX Cenu Hanuše Zápala za období 2006 – 2009 Ing. arch. Karlu Hanzlíkovi za architektonický návrh areálu 6th RIVER – Plzeňského vědecko technologického parku. Cena, která má podpořit soudobou architektonickou tvorbu na území města Plzně, je udělována za významný počin jednou za čtyři roky. „Areál výzkumného centra porotu zaujal zejména organickým tvarem a dobře odhadnutou mírou a rozsahem jeho půdorysného použití,“ říká předsedkyně poroty Ing. arch. Pavla Kordovská. „Zejména skromnější průčelí protilehlé vstupnímu je skvělým příkladem, jak zvlněný půdorys pomáhá vyřešit neustále stejné opakování okenního modulu, a ze zdánlivé monotónnosti dělá přednost,“ dodává Kordovská.

Ve druhém ročníku veřejné soutěže o Cenu Hanuše Zápala posuzovala sedmičlenná odborná porota 21 nominací. Dvě stavby byly přihlášeny dvakrát. O cenu se tedy uchází autoři 19 staveb na území města. Sešly se návrhy nejen od architektů, ale i investorů a občanů města Plzně.

O cenu se mohly ucházet autoři plzeňských staveb dokončených od ledna 2006 do prosince 2009. K nominaci bylo třeba doručit písemný návrh na Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Cenu tvoří grafický list s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální listina dokládající udělení ceny. Vítěz obdrží také 100 tisícovou finanční odměnu. Cenu mohou získat jednotlivé osoby nebo autorské týmy, její udělení není vázáno na trvalé bydliště ani státní příslušnost autora. Poprvé byla Cena Hanuše Zápala udělena za období 1990 až 2005, a to Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje.

Na Cenu Hanuše Zápala za období 2006 – 2009 byli nominováni autoři architektonických návrhů těchto staveb:

 1. Rekonstrukce divadla Alfa, Plzeň – Ing. arch. Jan Toman
 2. Bytový dům Majerova – Ing. arch. Bohumil Král, Ing. arch. Jitka Růžičková, Ing. arch. Tomáš Král, Ing. Růžena Vicherová
 3. Výzkumné a vývojové centrum se zkušebnou ZAT a.s. – Ing. arch. Bohumil Král, Ing. arch. Jitka Růžičková, Ing. Růžena Vicherová
 4. Areál 6th RIVER – Plzeňský vědecko technologický park – Ing. arch. Karel Hanzlík
 5. Hotel Diplomat – Plzeňský projektový a architektonický ateliér s.r.o.
 6. ASS Plzeň Lobzy, protipovodňová zabezpečení – VPÚ Plzeň s.r.o.
 7. Rekonstrukce Muzea loutek v Plzni – Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Jan Soukup, autor expozice akad. arch. Vlastimil Vagaday – nominováno dvakrát
 8. Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni – Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Václav Ulč – nominováno dvakrát
 9. Novostavba centrály PEKASS v Plzni – Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Jan Soukup
 10. Autocentrum Jan Šmucler v Plzni – Ing. arch. Otmar M. Daněk
 11. Rekonstrukce měšťanského domu č.p. 105, nám Republiky 12, tzv. Scriboniovský dům (Valdštejnský) – SUDOP Projekt Plzeň a.s.
 12. Stavby tvořící III. etapu rekonstrukce Měšťanské besedy – Ing. arch. Jiří Opl, Ing. arch. Jan Soukup
 13. CTP Plzeň – projekt CTBoxu, Hala BP9 - Studio acht, spol. s r.o.
 14. AVALON Business Center Plzeň – Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Ing. arch. Petr Hovořák
 15. Viladům "Villa Dioneé" – akad. arch. Vratislav Kučera, Ing. arch. Martin Kliment
 16. Rodinný dům Plzeň – Újezd – Ing. Ondřej Janout, spolupráce Ing. arch. Martin Kondr, Ing. Lukáš Novotný
 17. Pasivní rodinný dům Plzeň – Božkov – Ing. arch. Martin Spěváček
 18. Řadové domy PLZEŇ – VINICE (SEVER) – JIŽNÍ SVAHY – Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. Josef Houška
 19. ANGELO hotel Pilsen – Ing. arch. Tomáš Krejčí, Ing. arch. David Lukas, Ing. Petr Kadlec, Ing. Alan Müller

Poprvé byla Cena Hanuše Zápala udělena za období 1990 až 2005, a to Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje. Od letošního roku bude  vyhlašována vždy ve čtyřletém cyklu.

Úplné znění Statutu Ceny Hanuše Zápala v platném znění a soutěžní podmínky jsou ke stažení v pravém sloupci. Informace o prvním ročníku Ceny Hanuše Zápala najdete zde.

Důležité termíny
• 4. června 2010 – vyhlášení Ceny Hanuše Zápala
• 3. září 2010 – termín pro podávání návrhů na nominaci
• 12. října 2010 – slavnostní předání ceny

 

 

  

 

1432

Dokumenty ke stažení

Odkazy

Tisková zpráva z 13. 10. 2010
Fotogalerie