HomeAbout UsAbout UsOrganization Structure

Organization Structure

Contact

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Skroupova 5, 305 84 Pilsen

tel. :+420 378 035 001
fax :+420 378 035 002
e-mail: ukrmp@plzen.eu